Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler ajourføringsgebyret til tiden?

Hvis du ikke indbetaler dit årlige ajourføringsgebyr til tiden, bortfalder din opnotering på vores venteliste desværre. Det betyder, at du mister din anciennitet på ventelisten. Vi har desværre ikke mulighed for at dispensere ved for sen indbetaling.

Denne procedure er en følge af den ændrede lovgivning, som vi i AAB er blevet pålagt af et flertal i Folketinget i foråret 2010. Ifølge de nye regler skal alle ansøgere bekræfte deres opnotering og betale et årligt ajourføringsgebyr, uanset om de er aktivt boligsøgende eller ej. Derfor skal alle vores opnoterede ansøgere hvert år indbetale deres ajourføringsgebyr rettidigt, for at bevare deres opnotering.

Hvis du ikke har betalt ajourføringsgebyret til tiden og derfor har mistet din opnotering på ventelisten, har du mulighed for at opnotere dig på ny ved at indbetale et opnoteringsgebyr og dermed optjene ny anciennitet. Du opnoterer dig via vores digitale selvbetjening Boligbasen.