Hvad gør jeg ved vandskade på mit indbo i kælderen?

Hvis du er forsikret:

Du skal kontakte det forsikringsselskab, hvor din indbo- eller familieforsikring er tegnet. De vil kunne rådgive dig i det videre forløb.

Du må ikke smide de beskadigede genstande fra kælderen væk, men skal blot sørge for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og han skal kunne se de beskadigede ting. Spørg eventuelt dit forsikringsselskab, om daterede billeder er nok.

Boligforeningen AAB har ikke mulighed for eller pligt til at dække udgifterne til genanskaffelse af dine ødelagte genstande.

Vær derudover opmærksom på meddelelser og anvisninger fra afdelingsbestyrelsen og sørg for at følge dem. Det er dit ansvar at sørge for, at dit kælderrum bliver tømt, så udbedring efter vandskade og eventuelt skimmel kan påbegyndes.

Hvis du ikke er forsikret:

Hvis du ikke har en indbo- eller familieforsikring, som kan erstatte dine ødelagte genstande, må du desværre selv afholde udgiften til genanskaffelse. Boligforeningen AAB har ikke mulighed for eller pligt til at dække udgifterne til genanskaffelse af dine ødelagte genstande.

Selvom du ikke kan få erstatning for dine ødelagte genstande, skal du sørge for, at dit kælderrum bliver ryddet. Vær derfor opmærksom på meddelelser og anvisninger fra afdelingsbestyrelsen og sørg for at følge dem. Det er dit ansvar at sørge for, at dit kælderrum bliver tømt, således at udbedring efter skybruddet kan påbegyndes.