Hvad går bestyrelsesarbejdet ud på?

Som medlem af afdelingsbestyrelsen får du både politisk og administrativt ansvar. Bestyrelsen tager sig af en bred vifte af opgaver, og arbejdet i bestyrelsen er udfordrende og spændende.

Afdelingsbestyrelsen hjælper beboerne med spørgsmål, der vedrører afdelingen – for eksempel er det bestyrelsen, der varetager sager omkring afdelingens husorden eller vedligeholdelsesreglement.

Som bestyrelsesmedlem er du desuden med til at sørge for, at alle beboere bliver hørt, og at beslutningerne bliver truffet, så afdelingen bliver et godt sted at bo. Du får medansvar for afdelingens drift, vedligeholdelse og økonomi – og for ledelse af ansatte i afdelingen.

Ud over at være et ansvarsfuldt og udfordrende hverv, er det også sjovt at sidde i afdelingsbestyrelsen. Du lærer beboerne i din afdeling at kende, er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, bestyrelse og administration.