Hvad er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed, og har 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB’s boligafdelinger.

Det er repræsentantskabet, der vælger foreningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, som er AAB’s politiske ledelse.

Læs mere om AAB’s repræsentantskab