Hvad er min råderet?

Som lejer af en almen bolig, har du ret til at udføre forbedringer i din bolig, og desuden få økonomisk godtgørelse ved eventuel fraflytning. Hensigten er, at give beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne behov og ønsker.

Forbedringerne kan udføres i både køkken, bad, entré og værelser. Der kan ligeledes gennemføres forbedringer uden for selve boligen.

Inden du kan lave ændringer eller forbedringer i din bolig, skal arbejdet godkendes af AAB. Derfor skal du udfylde og indsende en ansøgning.

Mange afdelinger har et lokalt råderetskatalog, der præciserer, hvilke ændringer du som beboer kan foretage i din bolig. Hvis din afdeling ikke har et råderetskatalog, gælder Boligforeningen AAB’s generelle råderetskatalog. Det er en god idé at kende til afdelingens råderetskatalog, inden du går i gang med at udfylde en ansøgning. Tal med din afdelingsbestyrelse for at finde ud af, hvilke regler, der gælder i din afdeling.