Hvad er hjemfaldspligt?

Den såkaldte hjemfaldspligt er en klausul, som nogle kommuner – herunder Københavns Kommune – har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt. Hjemfaldspligten betyder, at kommunen på et senere tidspunkt kan kræve at købe grunden tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden for.

En række af AAB’s boligafdelinger har frikøbt sig fra denne tilbagekøbsret i følge en aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Det gælder for følgende afdelinger:

14, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 80 og 103.

For at kunne frikøbe afdelingerne, er der optaget lån, som boligafdelingerne stadig betaler af på. 

Ændring i betaling af hjemfaldspligt

Fra 1. april 2014 vil din opkrævning på boligafgiften se en smule anderledes ud, hvis du bor i én af de nævnte AAB-afdelinger.

Det skyldes, at afgiften til hjemfaldspligt nu ved et lovkrav skal gøres synlig på opkrævningen. Hjemfaldspligten er hidtil blevet opkrævet som en del af boligafgiften, men vil altså fremover blive opkrævet separat.

Påvirker det min boligafgift?

Nej. Der vil ikke ske ændringer i det beløb, du som beboer i en af disse afdelinger skal betale fremover. Din opkrævning på boligafgiften vil blot se en smule anderledes ud. Der er ikke tale om hverken stigning eller fald i boligafgift eller hjemfaldspligt.

Hverken boligsikring eller boligydelse påvirkes af ændringen.

Læs mere om hjemfaldspligten på Københavns Kommunes hjemmeside