Hvad er et afdelingsmøde?

Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, afdelingens regnskab fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles.

Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse – eller selv stiller op til bestyrelsen, hvis du ønsker at deltage aktivt i beboerdemokratiet.

Afdelingsmødet afholdes en gang om året. Du får to indkaldelser til afdelingsmøde i din afdeling. Først en foreløbig indkaldelse senest fire uger før afdelingsmødet, og siden en endelig indkaldelse senest en uge før mødet.

Læs mere om afdelingsmødet
Læs mere om beboerdemokratiet i AAB
Læs mere om AAB’s organisation