Hvad er boligsocialt arbejde?

Boligsocialt arbejde er det arbejde, der bliver gjort for at forbedre det sociale miljø i et udsat alment boligområde. Indsatsområderne kan variere, men de boligsociale helhedsplaner har til formål at afhjælpe sociale problemer, der for eksempel opstår som følge af høj flyttefrekvens, mange beboere med sociale problemer, vold eller hærværk i et boligområde.

Oftest indgår en boligsocial helhedsplan som en del af et samarbejde med omkringliggende boligforeninger og kommunen.

Læs mere om boligsociale helhedsplaner