Hvad er beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet er en hurtig og effektiv hjælp til at få afgjort uoverensstemmelser mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og deres boligorganisation. Beboerklagenævnene kan blandt andet træffe afgørelser i sager om husorden, klager over varmeregnskaber eller lejeforhøjelser og istandsættelse af boliger ved fra- og indflytninger.

Ønsker du at rejse en sag i Beboerklagenævnet, skal du henvende dig på rådhuset i den kommune, hvor du bor. Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, og det koster et mindre gebyr.