Husordenen i min afdeling bliver overtrådt. Hvad gør jeg?

I Boligforeningen AAB er det afdelingsbestyrelsen som skal sørge for, at afdelingens husorden bliver overholdt. Det følger af boligforeningens vedtægter.

Hvis du er vidne til, at husordenen i din afdeling bliver overtrådt, er det derfor afdelingsbestyrelsen, du skal rette henvendelse til.

Hvis du har oplevelser der danner grundlag for en politianmeldelse, skal du rette henvendelse hos politiet. Hvis du ønsker at klage over dine naboer, skal dette ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller til teamjura@aab.dk.