Har min boligafdeling en lokal hjemmeside?

Nogle afdelinger har deres egen lokale hjemmeside. Under AAB’s kontaktoplysninger kan du se, om din afdeling har sin egen hjemmeside.