Tilmeld din betaling til Betalingsservice

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (BS), så din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk. Ellers skal du betale din husleje med indbetalingskort hver måned.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i Boligforeningen AAB - altså fra én bolig i AAB til en anden - skal du selv sørge for at tilmelde din huslejebetaling til BS påny for din nye bolig.

Du kan tilmelde din husleje til Betalingsservice her.

PBS