Vejleåparken er kommet på listen over parallelsamfund

Vi er desværre stået op til nyheden om, at Vejleåparken i Ishøj er kommet på listen over parallelsamfund.

Der er sket meget positivt i området siden ’Ishøjplanen’ i 2010 optrådte på den allerførste såkaldte ghettoliste. Sammen med Ishøj Kommune og Ishøj Boligselskab, har Boligforeningen AAB lavet gennemgribende fysiske forandringer, suppleret med sociale indsatser og lavet en udlejningsaftale med Ishøj Kommune, som i dag har 100 % anvisningsret til vores boliger.

Samlet har de mange indsatser og initiativer bidraget til, at Vejleåparken i dag er et attraktivt og velfungerende boligområde, tæt på byen og meget nær stranden, hvor vores beboere – med god grund – er rigtig glade for at bo.

Går man en tur igennem området, vil man se, at det består af mange mindre gårdrum og grønne områder med både lækroge, grill- og legepladser samt sportsfaciliteter, der benyttes flittigt, når vejret er til det. Herudover danner vores nyrenoverede multifunktionshus og vores beboerhuse rammen om en lang række sociale aktiviteter, der går på tværs af både alders- og kulturelle forskelle.

For alle med en daglig gang i Vejleåparken kan det virke uforståeligt, at området er kommet på ministeriets opdaterede liste over parallelsamfund.

Forklaringen er alene, at andelen af beboere i området, som er blevet dømt for nogle udvalgte lovovertrædelser, ligger nogle få brøkdele over de aktuelle kriterier.

Opgørelsen fortæller tilmed intet om, hvor kriminaliteten er begået, og dermed er statistikken heller ikke retvisende for den oplevede trivsel og tryghed i Vejleåparken.

Der bor 5.000 beboere i området. 4.200 af dem bor i AAB’s afdeling 55, mens de resterende bor hos Ishøj Boligselskab i afdelingen Stenbjerggård.

I samarbejde med kommunen, gør vi os hver dag umage for at understøtte en fortsat positiv udvikling i området. Derfor er det naturligvis også en torn i øjet, at vi i dag er at finde på listen over parallelsamfund, og vi vil nu, sammen med vores lokale afdelingsbestyrelse, gå i dialog med Ishøj Kommune og Ishøj Boligselskab om, hvordan vi hurtigst muligt får Vejleåparken af listen igen og gerne en gang for alle.

 

Henvendelser kan rettes til Boligforeningen AAB’s administrerende direktør Peter Basland på mail peb@aab.dk