Tilfredshed med fastfrysning af grundskyld

Da regeringen sammen med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fredag den 18. november blev enige om en finanslov for 2017, var der særligt et punkt, som vakte  tilfredshed hos de almene boligorganisationer. Aftalen betyder nemlig, at grundskylden fastfryses i 2017, og det vel at mærke for alle ejendomme i Danmark.

Allerede i finansloven for 2016 blev grundskylden fastfrosset for ejerboliger, mens de almene boliger i den forbindelse blev forbigået. Det fik for få uger siden AAB´s formand, Bent Haupt Jensen, til at skrive et indlæg i Politiken, hvor han udtrykte alvorlig bekymring for, om regeringen med deres oprindelige udspil til en ny finanslov var ved at gentage denne grove og uforklarlige forskelsbehandling mellem boligejere og lejere.

Sådan gik det altså ikke, og det finder Bent Haupt Jensen særdeles positivt.

”Jeg er meget tilfreds med, at lejerne nu bliver behandlet på samme måde som boligejerne. Det, vi oplevede i sidste års finanslov, kan bedst betegnes som urimelig forskelsbehandling, og det bliver der rettet op på i finansloven for 2017”, siger AAB´s formand og tilføjer:

”Ifølge tal fra BL – Danmarks Almene Boliger betyder fastfrysningen, at den almene sektor som helhed undgår, at grundskylden stiger med op mod 100 millioner kroner til næste år, og det er bestemt ikke uvæsentligt, når man ved, at de almene boligorganisationer i forvejen står over for store krav om effektiviseringer på halvanden milliarder kroner for hele sektoren frem mod 2020.