Socialborgmesteren besøgte Beboerprojekt Puls

I anledning af Frivillig-fredag www.frivilligfredag.dk var socialborgmester Jesper Christensen (S) fredag den 29. september på besøg i Beboerprojekt Puls´ lokaler, der ligger i AAB´s afdeling 49 på Stærevej i Nordvest kvarteret

Det var Organisationen WeShelter der havde inviteret til en snak om frivillige besøgs- og netværksvenner, som helhedsplanen og WeShelter bl.a. samarbejder om.

Ud over Socialborgmester Jesper Christensen (S) deltog også frivillige og ansatte fra WeShelter og de Sociale viceværter fra Puls i arrangementet.

”Det var en god dag, hvor vi havde en spændende drøftelse af, hvordan man rekrutterer frivillige og beboere, der kan have glæde af hinanden. Vi kom også omkring styrken i samarbejdet mellem frivillig organisation, boligsocial helhedsplan og kommune, og det behov der er for lokalkendskab og facilitering af samarbejde, som helhedsplanerne kan levere”, fortæller Henrik Mønsted Larsen fra AAB, der er projektleder i Beboerprojekt Puls.

Beboerprojekt Puls huser to frivillige frivillig-koordinatorer fra WeShelter, der bl.a. andet samarbejder med Puls´ Sociale viceværter, Charlotte Malm og Ruben Riisager, om rekruttering til Netværks-venneordningen.

Puls og WeShelter samarbejder desuden om en ugentlig beboercafé i Ansgar Kirke, hvor frivillige fra WeShelter tilbereder mad, der nydes sammen med målgruppen af udsatte voksne i afdelingerne i Fuglekvarteret. De sociale viceværter er ansat i henholdsvis AAB samt Københavns kommune, hvilket styrker samarbejdet i helhedsplanen, og de tilbyder blandt andet rådgivning og vejledning til områdets udsatte beboere.

Beboerprojekt Puls drives i fællesskab af Boligforeningen AAB, SAB, 3B samt Københavns Kommune.

WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893 og er blandt meget andet organisationen bag Magasinet Hjemløs.

Her kan du læse mere om WeShelter.