Pressemeddelelse

Gennemgang af lokalafdelings lager viser stort svind og medfører derfor politianmeldelse

AAB har fornyeligt fundet det nødvendigt at politianmelde en sag i afdeling 36 – Emdrup Huse. En gennemgang af lageret har vist svind af sådan et omfang, at Organisationsbestyrelsen har fundet det nødvendigt at fjerne driftsansvaret fra den lokale afdelingsbestyrelse. Dette skete den 12. september 2022, og den efterfølgende interne undersøgelse betyder, at sagen nu er politianmeldt.

Konstitueret administrerende direktør Pia Skov oplyser: ”Vi kan konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem mængden af indkøbt materiel - og det materiel, der er til stede. Der mangler fysiske genstande for ca. 800.000 kr. I bedste fald er der tale om lemfældig omgang med afdelingens værdigenstande, og i værste fald er materiellet afhændet med fuldt overlæg. Det må politiet nu afgøre”.

En gennemgang af regnskabet har desværre vist yderligere problemer med manglende styr på bilag mv. omkring indkøb. Herudover er AAB’s interne regler om konkurrenceudsættelse og udbud af opgaver heller ikke overholdt, hvilket betyder, at afdelingen kunne have opnået bedre priser i en række sammenhænge.

Pia Skov er meget ked af sagen: ”Uanset hvordan det er sket, og hvem der står bag, så er sagen helt uacceptabelt. Det går jo ud over vores beboere. Vi har forleden orienteret beboerne i afdelingen om den kedelige sag, og betrygget dem om, hvordan vi nu i fællesskab sikrer, at afdelingens drift fremover håndteres fuldt ud korrekt, og med den kvalitet som beboerne har krav på.”

Sagen er overdraget til politiets videre efterforskning. Det er AAB’s forhåbning, at sagen efterforskes med stor alvor fra politiets side. Fremover varetages afdelingens drift af AAB’s afdeling for ”Ejendomsservice & Fraflytning”.