Pressemeddelelse

Lokalavisen ”2770 Taarnby” bragte onsdag den 11. januar 2023 en artikel om udfordringer med taget i Boligafdeling AAB’s afdeling 113 Tårnby Huse.

AAB har løbende haft fagfolk til at vurdere tilstanden af taget. Vi må dog erkende, at tagets forfald er sket i et højere tempo end forventet. Og nu er det desværre endt med, at der skal tages hånd om situationen med det samme. AAB kan selvfølgelig ikke leve med, at der er risiko for, at der styrter mindre stykker tagplader ned og udsætter vores beboere og forbipasserende for fare. AAB arbejder med at opsætte et såkaldt offshore sikkerhedsnet, som holder taget på plads. Løsningen med et sikkerhedsnet er en gængs og god løsning, som forsøges etableret så hurtigt som muligt.

Byggechef Andreas Damm udtaler:

”AAB arbejder, i tæt samarbejde med den lokale bestyrelse, med en plan for renovering af afdelingen og samtidig skabe nye boliger til glæde for bl.a. afdelingens beboere. For afdelingens beboere er der rigtig god økonomi i at se på, om der kan bygges nye tagboliger, når taget alligevel skal skiftes”. Når renoveringen udvides på den måde bliver sagen unægtelig mere kompleks og så tager det længere tid at komme i mål. Det er dog afgjort ventetiden værd”, oplyser Andreas Damm.

Den nye plan med tagboliger er til god gavn for beboerne i afdelingen, fordi der vil være mange huslejekroner at spare ved at slå tagudskiftningen sammen med nye boliger på taget. Det har AAB tidligere med succes udført ifm. renovering af tag på nogle af AAB’s ældste ejendomme i afdeling 1 og 5 på Frederiksberg, hvor afdelingens beboere er blevet glade for løsningen.

AAB forventer samen med afdelingsbestyrelsen at kunne præsentere et projekt for beboerne til afdelingsmøde i første halvår af 2023.