Nyt driftscenter åbnet i Ballerup

Med et rødt silkebånd og en stor, forgyldt saks kunne AAB’s formand Bent Haupt Jensen og næstformand Gunvor Abrahamsen mandag den 6. marts 2017 erklære driftscenter Ballerup for åbnet.

De fremmødte gæster måtte stå lidt på tæerne af hinanden i det ca. 20 kvadratmeter store lokale, da formanden åbnede det nye center og ønskede det alt godt i fremtiden.

”Vores nye center rammer ned i et stort behov for samdrift og krav om effektivisering fra det omgivende samfund. De udfordringer kan vi løse bedre, og det er baggrunden for, at vi har skabt det nye center. Heldigvis har vi nogle utrolig dygtige og motiverede medarbejdere, der tør tage udfordringerne op, og som er i stand til at få løst opgaverne, så det bliver spændende”, sagde formanden.

Centret, som har til huse i AAB afdeling 107 i Skovlunde, er det første af tre centre, hvorfra den daglige drift af områdets parlamentariske afdelinger tilknyttet centret skal ske. Driftscentret i Ballerup vil huse to inspektører, som sammen med ejendomsfunktionærerne planlægger driftsopgaver i afdelingerne ved at afholde ugentlige tavlemøder.

Baggrunden for etablering af det nye center er dels at sikre en bedre økonomi i driften og dels forbedre servicen overfor beboerne, og centret overtager nu de arbejdsopgaver og forpligtigelser, der hidtil har været løst på de lokale ejendomskontorer og i AAB’s administration på Svend Aukens Plads.

Til den officielle åbning lagde AAB’s direktør, Christian Høgsbro også vejen forbi driftscentret, og de enkelte boligafdelinger var også godt repræsenterede. Lokalt ansatte fra  de tilknyttede boligafdelinger (AAB afdeling 96, 106, 107 og 108) var mødt talstærkt op, og alle var meget tilfredse med de nye rammer.

Holder tidsplanen, vil endnu et driftscenter slå dørene op på Nørrebro primo maj 2017, mens det tredje og sidste center får til huse på Amager på Svend Aukens Plads.

FAKTA

Driftscenter Ballerup er oprettet som led i en organisationsændring.

Driftscentret er den foreløbige kulmination på et årelangt forløb, der startede, da det daværende  Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter (nu Transport-, Bygning- og Boligministeriet) i 2014 gav tilsagn om støtte til udviklingsprojektet ”Samdrift tilrettelagt ud fra princippet om leanledelse”.