Mistanke om fakturasvindel for millionbeløb i AAB-afdeling i Ballerup

En sag om mulig faktura-svindel imod en af Boligforeningen AAB´s lokalafdelinger i hovedstadsområdet er blevet anmeldt til politiet. Sagen har i værste fald kostet beboerne et endnu ikke fastlagt millionbeløb.

”Vi har igennem en længere periode haft gang i en undersøgelse af de økonomiske forhold i afdeling 46 på Baltorpvej i Ballerup. Det er blandt andet sket med ekstern hjælp fra statsautoriserede revisorer og advokater. På baggrund af det arbejde, har vi desværre været nødt til at indgive politianmeldelse af sagen, da vores undersøgelse tyder på, at der er en række personer, der bevidst eller ved grov pligtforsømmelse har påført afdelingens beboere tab for et anseeligt beløb”, siger AAB´s administrerende direktør, Christian Høgsbro.

Som en konsekvens af sagen har fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer – heriblandt afdelingsformanden – valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Den formodede svindel er blandt foregået ved, at der er blevet bestilt og betalt for håndværksarbejde, som aldrig er blevet udført. Den interne undersøgelse har for eksempel afsløret, at der over en længere periode er blevet betalt næsten en million kroner for gulvarbejde i mange af afdelingens boliger, selvom arbejdet aldrig er blevet udført.

”Det er et af de grove eksempler, som vores undersøgelse af afdelingen har afsløret, men i princippet er det ligegyldigt, om beløbet er 10.000 kroner eller en million. Det er beboernes penge, som bliver misbrugt og havner i de forkerte lommer. Den slags gør mig virkelig vred, og derfor er sagen naturligvis anmeldt til politiet”, fortæller Christian Høgsbro.

Flere personer i søgelyset

Den interne undersøgelse af de økonomiske forhold i afdelingen kommer til at fortsætte, men allerede nu har afsløringerne været af en karakter, så de to personer, der godkendte de pågældende fakturaer til betaling, ikke længere er en del af boligafdelingens drift. Det er dog for tidligt at sige, om sagen får konsekvenser for flere personer med tilknytning til boligafdelingen.

”Nu er sagen overdraget til politiet, og så må vi afvente det videre forløb. Det er helt åbenlyst, at der er flere personer, som har været involveret, for at dette her har kunnet lade sig gøre. Men det er politiets opgave at finde ud af, om de eventuelt har begået noget ulovligt. Det hverken kan eller vil jeg udtale mig om. Det vigtigste for mig er, at eventuelt misbrug af beboernes penge bliver stoppet effektivt”, siger Christian Høgsbro.