Lavere stigning i varmeudgifter end ventet

Vi har tidligere på året varslet flere af vores beboere om, at de ville blive sat op i acontoopkrævningen for varme med op til 15 % på grund af en varsling fra forsyningsselskaberne om store prisstigninger.

Forsyningsselskaberne Vestforbrændingen og HOFOR, der leverer varme til henholdsvis vores afdelinger i Ballerup/Skovlunde og København, har nu meldt ud, at de har mindre stigninger end forventet, og det er gode nyheder for vores beboere.

Vestforbrændingen har kun varslet en ubetydelig stigning for Ballerup og Skovlunde. Det betyder, at den varslede stigning på 15 % pr. 1. marts 2023 ikke træder i kraft, og afdelinger, der hører under Vestforbrændingen ikke sættes op i acontobetaling på nuværende tidspunkt.

HOFORs priser er steget med syv % pr. 1. januar 2023.  Alle afdelinger i HOFORs område bliver derfor sat op med en stigning på syv % i acontobetaling modsat de varslede 15 %. Vi forventer, at reguleringen vil ske med opkrævningen den 1. april 2023.

Afdelinger som ligger uden for Vestforbrænding og HOFORs område, vil blive sat op med den procentsats, som de lokale forsyningsvirksomheder eventuelt melder ud.

Hvis du som beboer modtager en efterregning du ikke kan betale over de seks måneder som efterbetalingen automatisk deles over, kan du kontakte Beboerøkonomi på beboerokonomi@aab.dk eller på telefon 33760442 og drøfte muligheden for en individuel aftale på op til 12 måneder.