Hjælp til beboere med høje energiregninger

I andet halvår af 2022 steg energipriserne til et hidtil uset højt niveau. For at vi i Boligforeningen AAB bedst muligt kan hjælpe dig som beboer med at betale eventuelle høje energiregninger, har vi forlænget afdragsordningerne på alle efterbetalinger over 500 kr. fra tre til seks måneder.

Hvis du stadig har behov for en længere afdragsperiode på din vand- eller varmeregning, kan du kontakte Beboerøkonomi og drøfte muligheden for at lave en individuel aftale på op til 12 måneder.

Beboerøkonomi kan kontaktes på beboerokonomi@aab.dk eller telefon 33760442. Telefonerne er åbne mandag-torsdag fra 12.00-15.00 og fredag fra 12.00-14.00.

Regulering af aconto

Vi regulerer det beløb du skal betale i aconto for at sikre, at så få beboere som muligt får efterbetalinger, de ikke kan betale.

Hvis du bor i en afdeling, der er opvarmet med gas, har du allerede fået besked om, at du skal betale mere i aconto.

Hvis din afdeling ikke bliver opvarmet med gas, er der allerede enkelte forsyningsselskaber som har varslet stigninger. Hvis du endnu ikke er steget i aconto, vil du blive reguleret med 15 % stigning i aconto på vand og varme. For langt de fleste beboere vil stigningen gælde fra 1. marts 2023.