Forandringen i Vejleåparken

AAB afdeling 55, Vejleåparken i Ishøj, er AAB’s største boligafdeling med 1.700 boliger og 5000 beboere.

Fra 2003 til 2008 gennemførte AAB danmarkshistoriens største boligrenovering i afdelingen. Det vendte udviklingen i et boligområde, der siden sine tidlige leveår var præget af store sociale udfordringer og i en årrække lå på regeringens liste over særligt udsatte boligområder.

I dag er Vejleåparken et mærkbart tryggere område med attraktive boliger og høje standarder for grønne fællesområder og energibesparelser. Afdelingen tiltrækker ressourcestærke beboere og inspirerer til, hvordan udviklingen i et socialt belastet og nedslidt boligbyggeri kan vendes, og hvordan man skaber positiv forandring med en allerede eksisterende boligmasse.

Kortfilmen ”I tråd med Vejleåparken” fortæller om Vejleåparkens udvikling med udgangspunkt i projektet I tråd med verden, som er et håndarbejdsprojekt for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Se filmen her: