AAB vil sikre lærepladser på renovering af Danmarks første højhuse

Når renoveringen af Bellahøjhusene for alvor går i gang til sommer, vil Boligforeningen AAB stille krav til lærepladser, så flere unge eller voksne, der er interesserede i at få en faglært uddannelse inden for byggeriet, kan blive uddannede. Sammen med den kommunale indsats Ny Start, vil AAB bl.a. også forsøge at tiltrække unge fra lokalområdet.  Bygherreforeningen skal understøtte boligforeningens systematiske tilgang med værktøjer og metoder, der skal sikre, at minimum 14 pct. lærlinge på byggerierne.

Kører man ned ad Bellahøjvej, kan man allerede nu fornemme, at der er ved at blive gjort klar til at blive etableret en byggeplads. Det er Boligforeningen AAB, der skal i gang med en større renovering af deres 282 boliger. Her skal der bl.a. skiftes facader, så Bellahøjhusene får sit oprindelig udtryk, med både nye facadefliser, vinduer og altaner. Indvendigt kan beboerne se frem til at få nye badeværelser, køkkener og der skal indbygges et ventilationssystem i alle boliger, så de får et bedre indeklima.

Vil sikre fremtidig arbejdskraft

I forlængelse af Grøn Boligaftale 2020, hvor mindst 14. pct. af arbejdsstyrken på de almene renoveringer skal være lærlinge, har AAB nu sat sig for at arbejde målrettet og systematisk med at skabe lærepladser på deres renoveringssager. Der er nemlig stor mangel på arbejdskraft i byggebranchen, og derfor er det vigtigt at tage et ansvar for at uddanne dem, der er mulighed for på byggeriet, lyder det fra Christian Høgsbro, der er administrerende direktør i AAB:

“Det er en høj prioritet for os at skabe lærepladser på de mange renoveringssager vi skal i gang med. Vi ønsker at være med til at uddanne fremtidig arbejdskraft, og derfor må vi som bygherre sammen med vores udførende entreprenørvirksomheder tage ansvaret for at uddanne dem, vi kan. De enkelte entreprenører uddanner allerede lærlinge i mere eller mindre grad, men der er brug for flere lærepladser og uddannelse af flere faglærte” siger han.

Samtidig er han også glad for at kunne skabe uddannelses- og arbejdsmuligheder for unge i lokalområdet:

”Vi går i gang med et historisk stort renoveringsprojekt på Bellahøj til sommer, og i den forbindelse synes vi, at det er vigtigt at række ud til de unge i området, der enten står uden arbejde eller som er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal tage. Der er nemlig masser af godt arbejde at få inden for byggeriet, og vi har brug for de unge. F.eks. kan man her i Bellahøj være med til at renovere et af Danmarks første højhuse” siger han.

‘Win win’ for alle

Som en del af indsatsen samarbejder AAB også med den kommunale indsats, Ny Start. Her er formålet bl.a. at vække interesse hos de unge i lokalområdet, der er i tvivl om hvilken uddannelse de skal tage, eller som allerede er under uddannelse, men står og mangler en læreplads. Og én det falder i god jord hos er Yunus Cetiner fra Ny Start Bellahøj, der på daglig basis er i kontakt med de unge i området:

“Nogle af de unge vi er i kontakt med, er ikke helt sikre på om en gymnasial uddannelse er noget for dem. Måske har de i stedet hænderne skruet godt på og har lyst til at tage en håndværkeruddannelse. Samtidig er vi også i kontakt med unge, der er i gang med en uddannelse, men som mangler en læreplads, så det er win-win for alle, hvis vi kunne finde en læreplads til dem på et byggeri i lokalområdet”, siger han.

I slutningen af marts blev der bl.a. afholdt et netværksmøde for unge i lokalområdet, hvor de kunne møde to tidligere lærlinge. 17 unge deltog, og de stillede nysgerrigt spørgsmål til, hvordan det var at arbejde på en byggeplads, og hvad man kunne bruge uddannelsen som f.eks. tømrer til.

Renoveringen af Bellahøjhusene skydes til at blive færdig i 2027, og der vil ca. være behov for fem-seks lærlinge på hvert højhus. Bygherreforeningen skal understøtte indsatsen med at sikre systematik og opfølgning i arbejdet ved hjælp af bl.a. en lærlingeplan og et dimensioneringsværktøj, og hjælper med at udbrede erfaringerne til andre almene boligorganisationer.

Fakta om projektet
Indsatsen er en del af Bygherreforeningens indsats under navnet ”Bygherrer skaber lærepladser”, som realiseres med bevillinger fra TrygFonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 pct. lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.