1500 til bilfri søndag på Gadelandet i Husum

Fire boligafdelinger fra Boligforeningen AAB og fsb inviterede søndag den 3. juni sammen med den boligsociale helhedsplan ’Husum for alle’ til stor gadefest med loppeboder, børneaktiviteter og madboder. Den ellers meget trafikerede vej Gadelandet blev spærret af og busruterne omlagt.

Succes i første forsøg
Det er første gang, at der er blevet afholdt et større arrangement i området, hvor det er lykkes at samle et stort antal beboere på tværs af de to AAB afdelinger og de to fsb afdelinger langs Gadelandet.

Da dagen var omme viste kliktælleren 1500 besøgende, og mere end 60 beboere fra de fire boligafdelinger havde været på gaden med en loppe- eller madbod. Og med en masse gæster fra andre dele af byen, var der livlig aktivitet på gaden og godt gang i salget i de mange boder.

Der blev løftet i flok
Da Husum for alle var på besøg hos de fire bestyrelser i foråret, var der stor opbakning til at gå sammen om et stort fælles arrangement. Formål skulle være at samle beboerne og få dem til at mødes på tværs og ikke mindst invitere folk udenfor området ind på besøg. Og der er ingen tvivl om, at dagen ikke havde kunnet lade sig gøre, uden den kæmpe fælles indsats fra bestyrelser, beboere, medarbejdere, boligsociale indsatser og mange flere.

Afdelingsbestyrelsen i AAB afdeling 38 har især været drivkraft, og var fra starten med i planlægningen af den store fest. Afdelingen stillede også med en håndfuld frivillige beboere, der var afgørende for, at arrangementet kunne lade sig gøre. Driften i afdelingen hjalp med at stille borde/bænke og skraldespande til rådighed - og ikke mindst deres golfbil, der viste sig at være helt uundværlig på dagen. Tak for det.
De lokale lommepengejobberne gjorde et stort arbejde med at samle affald før og efter festen - og tog den varmeste tjans af alle inde i dyrekostumerne, og lokale unge,18+enheden og gadeplansmedarbejdere fra Fritidscenter Brønshøj-Husum hjalp til på dagen med især at slæbe borde og bænke.

Ny tradition er skabt
Det kæmpe engagement og den store indsats fra alle involverede – og et besøgstal på mere end 1500 besøgende har givet mod på en gentagelse. Så nu håber planlægningsgruppen og Husum for alle, at bilfri søndag på Gadelandet kan blive en ny tradition i området.

Fotograf: Hamza Malik