Stigende energipriser: Det betyder det for dig

I løbet af det seneste år har der været mange beretninger om store stigninger i omkostningerne til strøm og varme. I Boligforeningen AAB har vi kigget på risikoen for, at din strøm- og varmeregning bliver større end normalt på baggrund af de stigende energipriser.

I AAB opvarmes langt de fleste af vores boliger med fjernvarme. Det er en god nyhed i forhold til bekymringen for prisstigninger, da fjernvarmekunderne rammes i mindre grad end de kunder, der varmer deres bolig op med eksempelvis naturgas.

Fjernvarmeværkerne, som leverer fjernvarme til Hovedstaden, benytter affald og biomasse som energikilde. Fjernvarmen er dermed ikke ramt at de store prisstigninger på naturgas, i modsætning til de fjernvarmeværker, der benytter naturgas som energikilde.

Det forventes dog, at priserne fortsat vil stige for langt de fleste beboere, og det er derfor en god idé at lægge penge til side til en efterbetaling på varme allerede nu. Samlet set forventes det, at hver enkelt bolig vil have en ekstraomkostning på omkring 100-200 kr. pr. måned. Dette afhænger selvfølgelig af størrelsen på boligen samt beboersammensætningen og forbrugsmønsteret i boligen.

Der er enkelte afdelinger, der varmes op med strøm, varmepumpe eller naturgas. For boliger beliggende i de afdelinger, forventer vi desværre en noget større stigning.

Hvis du ønsker din månedlige aconto sat op, kan du kontakte beboerokonomi@aab.dk med besked om, hvor meget du fremover ønsker at betale om måneden. Husk at oplyse dit bolignummer, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.

 

Priser på strøm

Når vi ser på stigningen i elpriser, er den største del af din elregning afgifter, moms og transport af el. Det er knap 20 % af regningen, som er den reelle omkostning på strøm Derfor betyder den nuværende høje elpris ikke helt så meget på den endelige elregning, som man kan frygte. Der må forventes en prisstigning på omkring 30 % på elregningen jf. Dansk Energi. Du kan kontakte din el-leverandør for at øge din aconto-indbetaling, så du undgår en stor efterbetaling på strøm.

Udover den individuelle strøm, betaler hver husstand en andel af afdelingen fællesstrøm over huslejen. Det drejer sig typisk om 1.000 til 1.500 kr. om året pr. bolig. AAB har indgået en fastpris-aftale med EnergiDanmark for hele 2022. Prisen på en kilowatt-time i AAB’s aftale for fællesstrøm er steget med 51 % fra 2021 i 2022, hvilket er meget, men stadig er en del under markedsudviklingen. Da den samlede regning består af meget mere end kilowatt-priserne, forventes omkostningerne til fællesstrøm at stige med op til 500 kr. pr. bolig om året. Omkostningen til dette er indregnet i huslejen.

Aftalen skal genforhandles igen i 2023, og vi håber, at priserne på energimarkedet til den tid er faldet en smule i forhold til nu.

 

Fokus på energiforbruget

En stor del af AAB’s beboere ser heldigvis ud til at slippe for de virkelig høje ekstraregninger. Vi forventer dog, at langt de fleste beboere i AAB får højere regninger på energi fremover. Det er derfor altid en god ide at være opmærksom på energiforbruget i boligen.

Videnscenteret Bolius har lavet et tema om, hvordan man kan spare på energien. Det kan du finde her. Temaet indeholder blandt andet artikler om, hvordan du kan spare på elregningen, varmeregningen eller vandregningen. Ved at spare på dit energiforbrug, hjælper du både klimaet og din privatøkonomi.

Kan du få hjælp til en høj varmeregning?

Nogen beboere har mulighed for at søge om tilskud hos det offentlige til betaling af varmeregningen. Det gælder pensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003).

Hvis du bor alene skal din varmeregning være over 5.500 kr. om året. Hvis du bor sammen med en partner, skal regningen være over 8.250 kr. om året, før du kan få tilskud.

Du kan søge om varmetillæg på borger.dk. Du skal vedhæfte de seneste tre års varmeregnskaber, når du søger om tillægget. Dem kan du få tilsendt ved at kontakte beboerokonomi@aab.dk.

Hvis du allerede får varmetillæg, har du mulighed for at få omregnet dit varmetillæg hos Udbetaling Danmark. Det kræver dog, at du har en dokumenteret stigning på mere end ti procent i forhold til den varmeudgift, der tidligere er benyttet som beregningsgrundlag. Du kan indsende varmeregnskabet til Udbetaling Danmark, når året er gået, så de kan undersøge, om du er berettiget til yderligere tilskud.

Hvis du ikke har mulighed for at vente med eventuelt forhøjet tillæg til året er gået, kan du fremsende dokumentation for dine stigende udgifter ved at sende oplysninger om dine stigende aconto-opkrævninger. Hvis du på baggrund af dette får forhøjet dit varmetillæg, skal du fremsende dit endelige varmeregnskab til Udbetaling Danmark, når du modtager dette.

 

AAB vil sikre lærepladser på renovering af Danmarks første højhuse

 

Dronebillede af AAB afdeling 40 i Bellahøjhusene.

Når renoveringen af Bellahøjhusene for alvor går i gang til sommer, vil Boligforeningen AAB stille krav til lærepladser, så flere unge eller voksne, der er interesserede i at få en faglært uddannelse inden for byggeriet, kan blive uddannede. Sammen med den kommunale indsats Ny Start, vil AAB bl.a. også forsøge at tiltrække unge fra lokalområdet.  Bygherreforeningen skal understøtte boligforeningens systematiske tilgang med værktøjer og metoder, der skal sikre, at minimum 14 pct. lærlinge på byggerierne.

Kører man ned ad Bellahøjvej, kan man allerede nu fornemme, at der er ved at blive gjort klar til at blive etableret en byggeplads. Det er Boligforeningen AAB, der skal i gang med en større renovering af deres 282 boliger. Her skal der bl.a. skiftes facader, så Bellahøjhusene får sit oprindelig udtryk, med både nye facadefliser, vinduer og altaner. Indvendigt kan beboerne se frem til at få nye badeværelser, køkkener og der skal indbygges et ventilationssystem i alle boliger, så de får et bedre indeklima.

Vil sikre fremtidig arbejdskraft

I forlængelse af Grøn Boligaftale 2020, hvor mindst 14. pct. af arbejdsstyrken på de almene renoveringer skal være lærlinge, har AAB nu sat sig for at arbejde målrettet og systematisk med at skabe lærepladser på deres renoveringssager. Der er nemlig stor mangel på arbejdskraft i byggebranchen, og derfor er det vigtigt at tage et ansvar for at uddanne dem, der er mulighed for på byggeriet, lyder det fra Christian Høgsbro, der er administrerende direktør i AAB:

“Det er en høj prioritet for os at skabe lærepladser på de mange renoveringssager vi skal i gang med. Vi ønsker at være med til at uddanne fremtidig arbejdskraft, og derfor må vi som bygherre sammen med vores udførende entreprenørvirksomheder tage ansvaret for at uddanne dem, vi kan. De enkelte entreprenører uddanner allerede lærlinge i mere eller mindre grad, men der er brug for flere lærepladser og uddannelse af flere faglærte” siger han.

Samtidig er han også glad for at kunne skabe uddannelses- og arbejdsmuligheder for unge i lokalområdet:

”Vi går i gang med et historisk stort renoveringsprojekt på Bellahøj til sommer, og i den forbindelse synes vi, at det er vigtigt at række ud til de unge i området, der enten står uden arbejde eller som er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal tage. Der er nemlig masser af godt arbejde at få inden for byggeriet, og vi har brug for de unge. F.eks. kan man her i Bellahøj være med til at renovere et af Danmarks første højhuse” siger han.

‘Win win’ for alle

Som en del af indsatsen samarbejder AAB også med den kommunale indsats, Ny Start. Her er formålet bl.a. at vække interesse hos de unge i lokalområdet, der er i tvivl om hvilken uddannelse de skal tage, eller som allerede er under uddannelse, men står og mangler en læreplads. Og én det falder i god jord hos er Yunus Cetiner fra Ny Start Bellahøj, der på daglig basis er i kontakt med de unge i området:

“Nogle af de unge vi er i kontakt med, er ikke helt sikre på om en gymnasial uddannelse er noget for dem. Måske har de i stedet hænderne skruet godt på og har lyst til at tage en håndværkeruddannelse. Samtidig er vi også i kontakt med unge, der er i gang med en uddannelse, men som mangler en læreplads, så det er win-win for alle, hvis vi kunne finde en læreplads til dem på et byggeri i lokalområdet”, siger han.

I slutningen af marts blev der bl.a. afholdt et netværksmøde for unge i lokalområdet, hvor de kunne møde to tidligere lærlinge. 17 unge deltog, og de stillede nysgerrigt spørgsmål til, hvordan det var at arbejde på en byggeplads, og hvad man kunne bruge uddannelsen som f.eks. tømrer til.

Renoveringen af Bellahøjhusene skydes til at blive færdig i 2027, og der vil ca. være behov for fem-seks lærlinge på hvert højhus. Bygherreforeningen skal understøtte indsatsen med at sikre systematik og opfølgning i arbejdet ved hjælp af bl.a. en lærlingeplan og et dimensioneringsværktøj, og hjælper med at udbrede erfaringerne til andre almene boligorganisationer.

Fakta om projektet
Indsatsen er en del af Bygherreforeningens indsats under navnet ”Bygherrer skaber lærepladser”, som realiseres med bevillinger fra TrygFonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 pct. lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.

AAB fylder 110 år

AAB er en boligforening. Så enkelt kan det siges.
Men i murstenens fuger gemmer sig noget mere. Og større.

Den 12. marts for 110 år siden lagde en lille gruppe fagfolk, et fundament af
fremsyn, ansvar og omsorg. Med lige dele vilje og knofedt tog de det første spadestik til det, der i dag er Danmarks ældste og største almene boligforening.

De lagde et stærkt fundament, og vores grundsten er her endnu.
Igennem skiftende tider har vi holdt fast i det, der er vigtigt. At bygge boliger, der både er til for alle og til at betale. Men vi er mere end boliger. Vi er fællesskaber, tryghed og nærvær. Vi er der for hinanden og vi hjælper hinanden. Hos os er der plads. Plads til at leve, til at vokse op og til at falde til ro.

Vi hviler på et solidt fundament – et som går mange år tilbage, og som stadig vil stå, mange år frem.

Tillykke med 110 år til alle i AAB.

Indvielse af 14 nye rækkehuse i afdeling 106

Endelig kunne vi fejre byggeriet af 14 nye rækkehuse i AAB, afdeling 106 i Skovlunde. Corona satte en stopper for både 1. spadestik og rejsegilde, men vi gav ikke op. Den 8. marts kunne vi derfor fejre indvielsen af de nye boliger – bare en uge inden de nye beboere flytter ind (og lige inden udearealerne var helt færdige).

Vejret var med os, og i høj sol kunne vi invitere til pølser, besigtigelse af husene, taler og hyggeligt samvær.

Husene er opført som modulbyggeri i præfabrikerede boksmoduler med træ som bærende element, og fra 1. spadestik til færdigt byggeri er der gået under et år.

Vi glæder os til, at rækkehusene bliver fyldt med liv og glade beboere.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Nabonetværk i en coronatid

 

I Københavns Nordvestkvarter var et stigende antal fædre begyndt at engagere sig i to lokale fædrenetværk, da corona første gang satte en stopper for, at man fysisk kunne mødes i nye fællesskaber.

Det skaber øget tryghed og trivsel, når fædre danner netværk og engagerer sig i deres boligområde. Ved at blive gode rollemodeller og lokalkendte ansigter, kan fædrene f.eks. nemmere tage kontakt med unge, der opfører sig uhensigtsmæssigt, og lede dem på rette vej.

Men i stedet for, at fædrene mistede deres sociale engagement, benyttede fædre fra bl.a. AAB afdeling 33 og AAB afdeling 49 coronasituationen til at gøre en positiv forskel i deres boligområde. De arrangerede f.eks. altanbanko, nogle fædre handlede ind for isolerede beboere eller mødtes med andre familier til udendørsaktiviteter. Otte fædre uddannede sig online til corona-ambassadører, så de kunne vejlede deres naboer med information om vacciner, test og regler for isolation.

Nu skyller endnu en coronabølge ind over os, men måske fædrenetværket igen kan inspirere til gode fælles initiativer, der kan understøtte fællesskabet i ude i boligafdelingerne – selvom vi lever i en tid, hvor vi skal holde afstand.

AAB fusionerer med Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Den 1. januar 2022 voksede Boligforeningen AAB med 117 lejemål. Deltagerne på AAB’s repræsentantskabsmøde i november stemte nemlig ja til en fusion med Sporvejsfunktionærernes Boligforening, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Sporvejsfunktionærernes Boligforening er ikke helt ny i AAB. Foreningen blev stiftet i 1943 som en datterforening af AAB, men besluttede i 2002 at overgå til egen administration. Foreningen består af én afdeling, der ligger i Vanløse. Afdelingen er fra den 1. januar 2022 en afdeling i AAB på lige vilkår med vores øvrige afdelinger. Afdelingen administreres dog i 2022 stadig af deres nuværende administrator.

Afdelingen vil fremover hedde Afdeling 121, Sporvejsfunktionærernes Boligforening.

Stort velkommen (tilbage) til alle beboere i vores nye afdeling. Vi glæder os til at møde jer.

Fejring af 1. spadestik i afd. 45

Med vafler og varm kakao til at lune sig på til de fremmødte, var der god stemning selvom termometeret viste tæt på 0 grader, da flere beboere og repræsentanter for byggeriet var mødt frem for at fejre 1. spadestik på 39 nye boliger i AAB afdeling 45 i Skovlunde.

Efter taler fra Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen (S), formand for Boligforeningen Charles Thomassen, formand for afd. 45, Peter Hjort og direktør for Thormann, Per Thormann, kunne spaden – med lidt forberedende hjælp fra en gravko – sættes i jorden.

Vi glæder os til at følge byggeriet.

 

 

CASA skal renovere Bellahøjhusene

Boligforeningen AAB har valgt CASA til at renovere foreningens 282 almennyttige boliger i afdeling 40 i Bellahøj. Projektet er fordelt på syv bygninger beliggende ved Frederikssundsvej, Bellahøjvej og ved Bellahøj Nord i Brønshøj.  

Bellahøjhusene er et af Danmarks første højhusbyggerier og et ikon i dansk arkitekturhistorie. Med mere end 60 år på bagen skal området opdateres og moderniseres, og så snart de sidste betingelser er på plads, går CASA i gang med opgaven. Renoveringen omfatter i alt 282 almene boliger og fire erhvervslejemål.

"Vi glæder os til at komme i gang ude i afdelingen og ser frem til at kunne levere et flot resultat tilbage til beboerne, når renoveringen er overstået" siger AAB's administrerende direktør, Christian Høgsbro, og tilføjer:

"Med renoveringen får vi nogle bedre og mere tidssvarende boliger og giver området et tiltrængt løft, der gør afdelingen 40 mere attraktive at bosætte sig i".

Renoveringen af de syv blokke omfatter bl.a. nedrivning af de nuværende facader og montering af nye. De nye facader har ekstra isolering, så varmespild og kuldegener undgås, og bebyggelsen derved bliver mere klimavenlig.

Udover de nye facader udskiftes alle vinduer, der opsættes altaner med foldeglas, og lejlighederne får nye badeværelser og køkkener. Dertil kommer nyt tag på penthouseboligerne, nye VVS- og Elinstallationer, nyt ventilationsanlæg og naturligvis malerarbejde i alle hjem. Den omfattende renovering er da også berammet til fire år.

”Vi er glade for, at AAB viser os den tillid at udvælge os til denne renovering. Bellahøj er et ikonisk byggeri beboet af bl.a. børnefamilier. Vi har derfor ekstra opmærksomhed på at sikre de bedste omstændigheder under renoveringen, så områdets børn og unge fx kan komme sikkert til og fra skole. Vi er garanter for at bringe Bellahøj op til nutidig standard men samtidig at bevare områdets værdier bl.a. også ved at beskytte de gamle træer i området,”, siger Torben Modvig, CEO, CASA.

Boligerne i Bellahøj afd. 40 blev opført i 1955 og er placeret i hjertet af Brønshøj beliggende ved bl.a. Frederikssundsvej. De syv enkeltstående højhuse er omgivet af grønne arealer, der ligeledes skal gøres endnu mere attraktive.

Fakta om projektet:

  • Projektform: Hovedentreprise
  • Bygherre: Boligforeningen AAB
  • Byggeperiode: Q2 2022 – Q1 2026
  • Antal boliger: 282
  • Totalrådgiver: Mangor Nagel A/S
  • Arkitekt: Mangor Nagel A/S
  • Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Sabina Kristiansen, Kommunikation- og afdelingsrådgiver, Boligforeningen AAB, +453376 0106, skr@aab.dk.

Ditte Hejberg Sorknæs, Kommunikationschef, CASA, +45 6057 6516, dhs@casa-as.dk.

 

AAB får ros og anerkendelse for smukt byggeri på Frederiksberg

AAB’s afdeling 118 på Falkoner Allé 128 kan nu kalde sig for en af byens smukkeste. Afdelingen har nemlig fået Frederiksberg Kommunes pris for ”gode og smukke bygninger på Frederiksberg”.

Hæderen blev overrakt den 14. oktober på Frederiksberg Rådhus af borgmester Simon Aggesen (C) til Boligforeningen AAB’s administrerende direktør, Christian Høgsbro, og til Mangor & Nagel, der har tegnet afdelingen.

AAB blev præmieret for byggeriet for bl.a. at have opført en ejendom, der falder naturligt ind i omgivelserne:

Falkoner Allé 128 viser, at det kan lade sig gøre at opføre en ejendom med almene boliger, der både er smuk, god og føjer sig naturligt ind i byen”.

“Vi er meget glade for at modtage prisen, og vi er stolte over, at vi har skaffet gode, betalelige boliger så centralt på Frederiksberg”, fortæller Christian Høgsbro.

Afdeling 118 er en af AAB’s nyere afdelinger og ligger ved siden af De Døves Kirke på Ågade på Frederiksberg. Ejendommen rummer 14 familieboliger fordelt på seks etager, og er dermed en af AAB’s mindre afdelinger.

Du kan skrive dig op til afdelingen på Boligbasen.