Information om helhedsplanen i afdeling 49

Helhedsplanen i AAB afdeling 49 omfatter blandt andet nyt fælleshus, altaner i gavle og ved stuelejligheder og lejlighedssammenlægninger.

Hvad omfatter helhedsplanen?

 • Lejlighedssammenlægninger
 • Opgradering af udearealer og nye legepladser
 • Nyt fælleshus
 • En infrastruktursti for gående mellem Stærevej og Gråspurvevej
 • Altaner til sammenlagte boliger og råderetsaltaner, valgfrie
 • Råderetskøkkener, valgfrie
 • Ny affaldshåndtering
 • Vedligeholdelsesarbejder (nye faldstammer mv.)
 • Tryghedsskabende tiltag f.eks. altaner i gavle og ved stuelejligheder
 • Nye energibesparende vinduer i højhusene
 • Kriminalitetsforebyggende tiltag inkl. ny belysning.

 

Tidsplan

En tidsplan for en helhedsplan indeholder altid mange usikkerheder, men Boligforeningen AAB forventer pt. at kunne starte byggeriet i 2025. Byggetiden forventes at være på ca. tre år.