Hvad er fleksibel udlejning?

Fleksibel udlejning betyder, at du som boligsøgende kan få fortrinsret på ventelisten, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder f.eks., hvis du har fast arbejde, er under uddannelse, er ramt af skilsmisse eller samlivsophør, eller hvis du er ældre og ønsker at fraflytte din bolig.

I AAB har vi aftaler om fleksibel udlejning med København, Frederiksberg, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Kriterierne er forskellige for hver kommune.

Læs mere om kriterierne for fleksibel udlejning

For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

  • du er fyldt 18 år
  • du er skrevet op på AAB’s venteliste
  • du er aktivt boligsøgende – altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

Når du er logget ind i AAB’s digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

Søg en bolig i AAB

Log ind i Boligbasen