Kan jeg få hjælp til at finde en bolig ved skilsmisse?

Er du beboer i en af AAB’s boliger, og er du nødsaget til at flytte på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, kan du få fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år.

Hvis der er tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst et år. Det er samtidig en forudsætning, at parterne har et fælles hjemmeboende barn under 18 (inkl. adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst 2 år). Det er et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

Læs mere om venteliste og opnotering

Skilsmisse og fleksibel udlejning

Skilsmisse og samlivsophør er desuden et kriterium for fleksibel udlejning for borgere i Københavns Kommune. Hvis du bor i Københavns Kommune og står over for – eller for nylig har gennemgået – skilsmisse, separation eller samlivsophør, kan det være, at du opfylder skilsmissekriteriet.

Hvis du og din partner ikke er gift, skal I have boet sammen i mindst et år, forud for samlivsophøret. Kriteriet gælder i et år fra den dato, hvor samlivet ophørte.

Hvad er fleksibel udlejning?

Fleksibel udlejning betyder, at du som boligsøgende kan få fortrinsret på ventelisten, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder f.eks., hvis du har fast arbejde, er under uddannelse, er ramt af skilsmisse eller samlivsophør, eller hvis du er ældre og ønsker at fraflytte din bolig.

I AAB har vi aftaler om fleksibel udlejning med København, Frederiksberg, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Kriterierne er forskellige for hver kommune.

Læs mere om kriterierne for fleksibel udlejning

For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

  • du er fyldt 18 år
  • du er skrevet op på AAB’s venteliste
  • du er aktivt boligsøgende – altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

Når du er logget ind i AAB’s digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

Søg en bolig i AAB

Log ind i Boligbasen