Hvordan ser AAB’s organisationsstruktur ud?

Boligforeningen AAB er demokratisk opbygget, med beboerflertal i alle styrende organer. Boligforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, består af beboervalgte repræsentanter fra hver enkelt boligafdeling. Den daglige politiske ledelse varetages af AAB’s organisationsbestyrelse, som er valgt af beboerne. Hver enkelt boligafdeling udgør en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed.

Se Boligforeningen AAB’s organisationsstruktur