Jeg kan ikke betale min husleje til tiden. Hvad gør jeg?

Vi giver desværre ikke henstand på huslejen. Hvis du ikke kan betale din husleje, kan en løsning være, at du retter henvendelse til din bank eller ansøger kommunen om et lån.

Hvis du betaler din husleje for sent, sender vi dig en rykkerskrivelse med det oprindelige beløb pålagt et rykkergebyr.

Du vil modtage rykkere á to omgange. Først et påkravsbrev og siden et hævebrev. Hvis du ikke betaler dem, overdrager vi sagen til vores advokat efter cirka en måned.

Hvordan tilmelder jeg min huslejebetaling til betalingsservice?

Du kan tilmelde din huslejeindbetaling til betalingsservice. Du tilmelder betalingen via din bank.

Hvis du tilmelder din huslejebetaling til betalingsservice, vil betalingen ske automatisk indtil den dag, du vælger at stoppe den, og du vil ikke længere modtage indbetalingskort med posten.

Det kan være en god ide at sikre dig, at huslejen fremgår af din betalingsservice-oversigt.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i AAB – altså fra én bolig i AAB til en anden – skal du selv sørge for at tilmelde din huslejebetaling til betalingsservice påny for din nye bolig. 

Kan jeg få boligstøtte eller –lån?

Boligstøtte er et kommunalt tilskud, du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse og husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

For at ansøge om boligstøtte eller lån til indskud skal du udfylde kommunens elektroniske ansøgningsskema.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er det din lokale kommune, der kan hjælpe.

Læs mere om boligstøtte og boliglån