Jeg kan ikke betale min husleje til tiden. Hvad gør jeg?

Vi giver desværre ikke henstand på huslejen. Hvis du ikke kan betale din husleje, kan en løsning være, at du retter henvendelse til din bank eller ansøger kommunen om et lån.

Hvis du betaler din husleje for sent, sender vi dig en rykkerskrivelse med det oprindelige beløb pålagt et rykkergebyr.

Du vil modtage rykkere á to omgange. Først et påkravsbrev og siden et hævebrev. Hvis du ikke betaler dem, overdrager vi sagen til vores advokat efter cirka en måned.

Hvordan tilmelder jeg min huslejebetaling til betalingsservice?

Du kan tilmelde din huslejeindbetaling til betalingsservice. Du tilmelder betalingen via din bank.

Hvis du tilmelder din huslejebetaling til betalingsservice, vil betalingen ske automatisk indtil den dag, du vælger at stoppe den, og du vil ikke længere modtage indbetalingskort med posten.

Det kan være en god ide at sikre dig, at huslejen fremgår af din betalingsservice-oversigt.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i AAB – altså fra én bolig i AAB til en anden – skal du selv sørge for at tilmelde din huslejebetaling til betalingsservice påny for din nye bolig. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler ajourføringsgebyret til tiden?

Hvis du ikke indbetaler dit årlige ajourføringsgebyr til tiden, bortfalder din opnotering på vores venteliste desværre. Det betyder, at du mister din anciennitet på ventelisten. Vi har desværre ikke mulighed for at dispensere ved for sen indbetaling.

Denne procedure er en følge af den ændrede lovgivning, som vi i AAB er blevet pålagt af et flertal i Folketinget i foråret 2010. Ifølge de nye regler skal alle ansøgere bekræfte deres opnotering og betale et årligt ajourføringsgebyr, uanset om de er aktivt boligsøgende eller ej. Derfor skal alle vores opnoterede ansøgere hvert år indbetale deres ajourføringsgebyr rettidigt, for at bevare deres opnotering.

Hvis du ikke har betalt ajourføringsgebyret til tiden og derfor har mistet din opnotering på ventelisten, har du mulighed for at opnotere dig på ny ved at indbetale et opnoteringsgebyr og dermed optjene ny anciennitet. Du opnoterer dig via vores digitale selvbetjening Boligbasen.