Hvad er en almen bolig?

En almen bolig er først og fremmest karakteriseret ved, at ingen skal tjene på huslejen. En almen bolig er spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en almen boligafdeling så vidt muligt skal gå i nul år for år.

Almene boliger tildeles efter en venteliste. Derfor kræver det, at du bliver skrevet på ventelisten i en almen boligforening, hvis du gerne vil have en almen bolig.

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte. Til gengæld kan den kommune, der har støttet byggeriet, typisk disponere over hver tredje bolig til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret. Det almene byggeri er for alle, men har samtidig en række sociale forpligtelser over for befolkningsgrupper med særlige boligbehov.

En almen boligforening er demokratisk opbygget, med beboerflertal i alle styrende organer. Hver enkelt afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan ikke bruges andre steder i organisationen.

Læs mere om almene boliger