Kan jeg få hjælp til at finde en bolig ved skilsmisse?

Er du beboer i en af AAB’s boliger, og er du nødsaget til at flytte på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, kan du få fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år.

Hvis der er tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst et år. Det er samtidig en forudsætning, at parterne har et fælles hjemmeboende barn under 18 (inkl. adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst 2 år). Det er et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

Læs mere om venteliste og opnotering

Skilsmisse og fleksibel udlejning

Skilsmisse og samlivsophør er desuden et kriterium for fleksibel udlejning for borgere i Københavns Kommune. Hvis du bor i Københavns Kommune og står over for – eller for nylig har gennemgået – skilsmisse, separation eller samlivsophør, kan det være, at du opfylder skilsmissekriteriet.

Hvis du og din partner ikke er gift, skal I have boet sammen i mindst et år, forud for samlivsophøret. Kriteriet gælder i et år fra den dato, hvor samlivet ophørte.

Kan jeg få en ungdomsbolig i AAB?

Boligforeningen AAB har en række ungdomsboliger. De udlejes dog gennem CIU (Centralindstillingsudvalget), så hvis du er interesseret i at blive skrevet op til en ungdomsbolig i AAB, skal du søge via www.ciu.dk, hvor du også kan finde mere information om ungdomsboligerne.

Som en undtagelse fra denne regel lejer vi dog, i samarbejde Københavns Kommune, en række tomme ældreboliger ud til studerende. Disse boliger udlejes direkte gennem AAB og fordeles efter anciennitet.

Vi har derudover ofte boliger til umiddelbar overtagelse, som udlejes efter først-til-mølle-princippet.