Bent Haupt Jensen

Bent Haupt Jensen

genvalgt som formand for AAB


Da boligforeningen AAB for nylig afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde, indeholdt dagsordenen blandt andet valg af formand for organisationsbestyrelsen for en to-årig periode.

Den afgående formand, Bent Haupt Jensen, stillede sig til rådighed for en ny periode i spidsen for AAB´s politiske ledelse, og da ingen andre stillede op til posten, blev han genvalgt med klapsalver fra forsamlingen.

Bent Haupt Jensen har været formand for Boligforeningen AAB siden 2010.