AAB's direktør langer ud efter boligudspil


For nylig var AAB’s formand ude at kritisere regeringens boligudspil, og nu tager AAB’s direktør teten op med et debatindlæg på Altinget.dk, der er rettet mod Christiansborg.

I boligudspillet lægges der op til, at der kan bruges 12 mia. kr. til renovering af almene boliger frem til 2020, og det lyder måske af meget. Men der ligger allerede ansøgninger inde hos Landsbyggefonden på dét beløb, og det betyder, at der ikke er plads til en eneste ny ansøgning om renoveringsstøtte de næste seks år.

Vi står altså over for nogle magre år, hvor der ikke vil blive foretaget de fornødne investeringer i de almene boligområder. Det vil kunne mærkes i forhold til den sociale slagside, mange af disse områder i forvejen kæmper med, og på bygningerne, der mange steder er utidssvarende og nedslidte.

Det er dybt beklageligt, når man f.eks. ser på, hvordan renoveringen af en stor boligafdeling som Vejleåparken i Ishøj har medført et mærkbart fald i ungdomskriminalitet, at flere unge tager en uddannelse, og at ressourcestærke beboere flytter til området i stedet for at flytte væk. Renoveringen har altså medført en lang række samfundsmæssige gevinster, også økonomiske.

Du kan læse direktørens debatindlæg ved at klikke her.