Udvalg 

 

AAB’s stærke beboerdemokratiske element afspejler sig i sammensætningen af udvalgene, hvor medlemmer af repræsentantskabet udgør flertallet.

Udvalgenes sekretærer er medarbejdere i AAB's administration, som udpeges af direktøren, mens AAB’s organisationsbestyrelse fordeler udvalgsposterne internt.

 

Kan et udvalg beslutte noget?

Udvalgene har ikke direkte beslutningskompetence, men fungerer som indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret, og derefter peger udvalget på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov. 

Faste udvalg

Beboerdemokrati (BDU)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

 

Medlemmer i beboerdemokrati (BDU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Under konstituering
 

Valgt af repræsentantskabet

Sara Nørskov, afdeling 55

Arne Sørensen, afdeling 71

Mette Hansen, afdeling 90

Jytte Krogh, afdeling 41

 

Deltagere fra administrationen

Sekretariatschef Lasse Ryberg

Luk

Beboere og udlejning (BU)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

 

Medlemmer i beboere og udlejning (BU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Under konstituering

 

Valgt af repræsentantskabet

Maria Torré Borch, afdeling 38

Jens Nybo Stilling, afdeling 106

Sofie Astor, afdeling 60

Claus Luckow-Nielsen, afdeling 21

 

Deltagere fra administrationen

Kundechef Henrik Schultz

Luk

Byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

 

Medlemmer i byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

 Under konstituering

 

Valgt af repræsentantskabet

Jørn Nielsen, afdeling 47

Birger Nielsen, afdeling 45

Kenneth Damm, afdeling 13

Ole Heilmann, afdeling 5

Deltagere fra administrationen

Byggechef Andreas Damm

Luk

Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

 

Medlemmer i økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Under konstituering

 

Valgt af repræsentantskabet

Freja Aasted, afdeling 81

Birthe Faxøe Larsen, afdeling 66

Inge Rasmussen, afdeling 87

Maria Torré Borch, afdeling 38

 

Deltagere fra administrationen

Økonomichef Helle Friis Nielsen

Luk

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

Læs mere

AAB's arbejdsmiljøorganisation består af en række grupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant, som tilsammen dækker foreningens godt 100 boligafdelinger.

Arbejdsmiljøudvalget tager initiativ til fælles aktiviteter for ejendomsfunktionærer - eksempelvis APV-undersøgelser og den årlige temadag.

 

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer

 

Christian Høgsbro - Formand for udvalget

Lennart Bo Ravn – Arbejdslederrepræsentant

Michael Storgaard – Repræsentant fra administrationen

Mikkel Bay Haugaard - Arbejdsmiljørepræsentant

Kurt Helmann Jensen - Arbejdsmiljørepræsentant

 

Signe Hassing Edsberg - Udvalgssekretær

 

Udvalgssuppleanter

Michael Olsen – Arbejdslederrepræsentant

 

Andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen


Arbejdsmiljørepræsentanter

Kirsten Rømer Reenmers

Tanja Pagh (Administrationen)

Kurt Helmann Jensen

Mikkel Bay Haugaard

Torben Dietz Jørgensen

Tommy Jensen

  

Arbejdslederrepræsentanter

Jimmi Hilligsøe

Lennart Bo Ravn

Michael Olsen

Michael Storgaard (Administrationen)

Steen Bolbroe Jørgensen

Per Boller

Jytte Krogh

Ashraf Tabassum

 

 

Luk

Ad hoc-udvalg