Udvalg 

 

AAB’s stærke beboerdemokratiske element afspejler sig i sammensætningen af udvalgene, hvor medlemmer af repræsentantskabet udgør flertallet.

Udvalgenes sekretærer er medarbejdere i AAB's administration, som udpeges af direktøren, mens AAB’s organisationsbestyrelse fordeler udvalgsposterne internt.

 

Kan et udvalg beslutte noget?

Udvalgene har ikke direkte beslutningskompetence, men fungerer som indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret, og derefter peger udvalget på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov. 

Faste udvalg

Beboerdemokrati (BDU)

Læs mere

Udvalget for beboerdemokrati har til formål at styrke information, kommunikation og vidensdeling mellem afdelingsbestyrelserne og til/fra administrationen. Udvalget har et særligt fokus på at understøtte et dynamisk og levende beboerdemokrati og derved sørge for at skabe de bedste forudsætninger for at rekruttere frivillige til de lokale stærke fællesskaber.

Udvalget fastsætter vilkår og rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde – herunder afviklingen af afdelingsmøder, opstart af afdelingsbestyrelser i nybyggeri og modtagelse af nye
beboerdemokrater. I forlængelse heraf fungerer BDU som indstillingsudvalg til OB i forhold til den obligatoriske uddannelse for afdelingsbestyrelser, som påtager sig lokalt driftsansvar. Desuden er udvalget ansvarligt for løbende at afdække behovet for supplerende tilbud om uddannelse til beboerdemokrater og lokalt ansatte.

 

Medlemmer i beboerdemokrati (BDU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Christina Jensen, afdeling 55 (formand)

Charles Thomassen, afdeling 60

Lean Bernhoff, afdeling 15

 

Valgt af repræsentantskabet

Gerda Bilde, afdeling 15

Bjarne O. Nielsen, afdeling 61

Annita Leth, afdeling 43

Jytte Krogh, afdeling 41

 

Deltagere fra administrationen

Sekretariatschef Lasse Ryberg

Luk

Beboere og udlejning (BU)

Læs mere

Udvalget for Beboere og Udlejning (BU) har blandt andet til opgave at diskutere principper for udlejning og udarbejde løsninger til en mere nuanceret beboersammensætning i foreningen. Det sker f.eks. ved at indgå aftaler om udlejning med de kommuner, hvor AAB har boligafdelinger. Udvalget drøfter også mere konkrete emner inden for genhusning, fremleje, bytte, erhvervsleje og husordensregler. Udvalget har også til opgave at drøfte boligsociale problemstillinger og indstille til løsninger via boligsociale helhedsplaner.

 

Medlemmer i beboere og udlejning (BU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Jens Nybo Stilling Sørensen, afdeling 106 (formand)

Hanne Dahlerup, afdeling 86 

Charlotte Stubbe Teglbjærg, afdeling 4

 

Valgt af repræsentantskabet

Maria Torré Borch, afdeling 38

Sofie Astor, afdeling 60

Claus Luckow-Nielsen, afdeling 21

Klaus Graven, afdeling 89

 

Deltagere fra administrationen

Kundechef Henrik Schultz

Luk

Byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

 

Medlemmer i byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Charles Thomassen, afdeling 60 (formand)

Kasper Cederholm, afdeling 111

Per Boller, afdeling 43

 

Valgt af repræsentantskabet

Jørn Nielsen, afdeling 47

Birger Nielsen, afdeling 45

Kenneth Damm, afdeling 13

Ole Heilmann, afdeling 105

Deltagere fra administrationen

Byggechef Andreas Damm

Luk

Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)

Læs mere

Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA) har ansvaret for, at administrationen er i trit med afdelingernes ønsker, og fungerer som bindeled mellem afdelingerne og administrationen.

Udvalget beskæftiger sig bl.a. med effektivisering i afdelingerne i form af udbud, indkøb, samdrift og driftsoptimering, tilbudte serviceydelser i form af ydelseskatalog, egenkontrol i afdelingerne og de overordnede retningslinjer for drift, budget og regnskab.

Udvalget udarbejder beslutningsoplæg og orienteringer til organisationsbestyrelsen inden for udvalgets politiske afgrænsning.

 

Medlemmer i økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Hanne Dahlerup, afdeling 86 (formand)

Bjarne Lindqvist, afdeling 5

Jens Nybo Stilling Sørensen, afdeling 106

 

Valgt af repræsentantskabet

Freja Aasted, afdeling 81

Birthe Faxøe Larsen, afdeling 66

Bent Haupt Jensen, afdeling 50

Maria Torré Borch, afdeling 38

 

Deltagere fra administrationen

Økonomichef Helle Friis Nielsen

Luk

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

Læs mere

AAB's arbejdsmiljøorganisation består af en række grupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant, som tilsammen dækker foreningens godt 100 boligafdelinger.

Arbejdsmiljøudvalget tager initiativ til fælles aktiviteter for ejendomsfunktionærer - eksempelvis APV-undersøgelser og den årlige temadag.

 

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer

 

Lasse Ryberg - Formand for udvalget

Lennart Bo Ravn – Arbejdslederrepræsentant

Ashraf Tabassum - Arbejdslederrepræsentant

Michael Storgaard – Repræsentant fra administrationen

Kurt Helmann Jensen - Arbejdsmiljørepræsentant

Torben Dietz Jørgensen - Arbejdsmiljørepræsentant

 

Signe Hassing Edsberg - Udvalgssekretær

 

Udvalgssuppleanter

Michael Olsen – Arbejdslederrepræsentant

 

Andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen


Arbejdsmiljørepræsentanter

Kirsten Rømer Reenmers

Tanja Pagh (Administrationen)

Kurt Helmann Jensen

Torben Dietz Jørgensen

Tommy Jensen

Lennart Mortensen

Torben Højstrup

Lars Nygaard Jensen

  

Arbejdslederrepræsentanter

Iben Raffnsøe

Lennart Bo Ravn

Michael Olsen

Michael Storgaard (Administrationen)

Steen Bolbroe Jørgensen

Jytte Krogh

Ashraf Tabassum

John Kuhlmann

 

 

Luk

Ad hoc-udvalg nedsat af OB

Følgegruppe for strategiarbejdet

Læs mere

Repræsentantskabet godkendte i november 2018 en ny strategi under overskriften Boligforeningen AAB – en forening af stærke lokale fællesskaber. OB har besluttet, at strategiperioden løber til 2025, og har godkendt igangsætning af foreløbig fire indsatser:

 

  • 'At føle sig hjemme i AAB’     
  • 'Genfortælling af historien om AAB i skrift og tale’     
  • 'Velkommen i AAB’     
  • 'Sammen om 'fællesskaber'.

 

OB besluttede ved mødet den 7. oktober 2020 at nedsætte en følgegruppe til arbejdet.

 

Følgegruppens medlemmer

 

Charles Thomassen, afdeling 60 

Christina Jensen, afdeling 55

Charlotte Stubbe Teglbjærg, afdeling 4

Bjarne Lindqvist, afdeling 5

Lean Bernhoff, afdeling 15

Luk

Risikoudvalg (RU)

Læs mere

Beskrivelse af udvalgets arbejde følger....

 

Risikoudvalgets medlemmer

 

Charles Thomassen, afdeling 60 (formand)

Kasper Cederholm, afdeling 111

Hanne Dahlerup, afdeling 86

Lean Bernhoff, afdeling 15

Luk