AAB’s repræsentantskab

 

Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed og har ca. 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB's boligafdelinger. 

Det er repræsentantskabet, der vælger boligforeningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, der er AAB's politiske ledelse. 

Repræsentantskabet mødes to gange årligt, hvor foreningens kurs fastlægges.

Dagsordener

Læs mere

System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred during a call to extension function 'field'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Length cannot be less than zero.
Parameter name: length
  at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.ReplaceReference(String tagHtml, String urlAttribute)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.HashReferences(String renderedText, String tagName, String urlAttribute)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.Process(RenderFieldArgs args)
  at (Object , Object[] )
  at Sitecore.Pipelines.CorePipeline.Run(PipelineArgs args)
  at Sitecore.Pipelines.DefaultCorePipelineManager.Run(String pipelineName, PipelineArgs args, String pipelineDomain)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.FieldRenderer.RenderField()
  at Sitecore.Xml.Xsl.XslHelper.field(String fieldName, XPathNodeIterator iterator, String parameters)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlExtensionFunction.Invoke(Object extObj, Object[] args)
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.InvokeXsltLateBoundFunction(String name, String namespaceUri, IList`1[] args)
  at <xsl:template match="*" mode="main">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current)
  at <xsl:template match="*">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.TransformToWriter(XmlInput defaultDocument, XsltArgumentList xsltArgs, XmlWriter xmlWriter)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.Transform(XmlInput input, XsltArgumentList arguments, XmlOutput output)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /Components/Renderings/Content_DropdownBlock.xslt

Referater

Læs mere

System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred during a call to extension function 'field'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Length cannot be less than zero.
Parameter name: length
  at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.ReplaceReference(String tagHtml, String urlAttribute)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.HashReferences(String renderedText, String tagName, String urlAttribute)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ProtectedImageLinkRenderer.Process(RenderFieldArgs args)
  at (Object , Object[] )
  at Sitecore.Pipelines.CorePipeline.Run(PipelineArgs args)
  at Sitecore.Pipelines.DefaultCorePipelineManager.Run(String pipelineName, PipelineArgs args, String pipelineDomain)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.FieldRenderer.RenderField()
  at Sitecore.Xml.Xsl.XslHelper.field(String fieldName, XPathNodeIterator iterator, String parameters)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlExtensionFunction.Invoke(Object extObj, Object[] args)
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.InvokeXsltLateBoundFunction(String name, String namespaceUri, IList`1[] args)
  at <xsl:template match="*" mode="main">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current)
  at <xsl:template match="*">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.TransformToWriter(XmlInput defaultDocument, XsltArgumentList xsltArgs, XmlWriter xmlWriter)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.Transform(XmlInput input, XsltArgumentList arguments, XmlOutput output)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /Components/Renderings/Content_DropdownBlock.xslt