AAB’s repræsentantskab

 

Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed og har ca. 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB's boligafdelinger. 

Det er repræsentantskabet, der vælger boligforeningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, der er AAB's politiske ledelse. 

Repræsentantskabet mødes to gange årligt, hvor foreningens kurs fastlægges.

 

Forretningsorden for repræsentantskabet