Fleksibel udlejning - fortrin på ventelisten

 

Med fleksibel udlejning kan du som boligsøgende komme længere frem i køen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder for eksempel, hvis du har fast arbejde, er uddannelsessøgende, skilsmisseramt eller er ældre og ønsker at flytte fra din nuværende bolig. Aftalerne om fleksibel udlejning varierer, og derfor kan kriterierne variere fra kommune til kommune.

En stor del af vores ledige boliger lejes ud efter fleksible udlejningskriterier. Som ansøger på ventelisten er det derfor en fordel at opnotere sig til fleksibel udlejning, hvis du lever op til kriterierne.

Boligforeningen AAB har indgået aftale om fleksibel udlejning med følgende kommuner:

København

Se kriterier

Boligforeningen AAB har sammen med Københavns Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Aftalen løber til udgangen af 2018.

Du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved have bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
2. Uddannelsessøgende
3. Seniorer som afgiver en større bolig i København Kommune
4. Skilsmisseramte

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.


1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at mindst ét medlem af husstanden har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse. Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved en midlertidig ansættelse med løntilskud. Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår.

OBS: for afd. 80 (gadelandet) er kravet at ansøger har fast, varigt arbejde mindst 36,5 timer om ugen eller er under uddannelse.

OBS: for afd. 49/50 er kravet at ansøger har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen eller er under uddannelse.


2. Unge uddannelsessøgende

For at opnå dette fortrin kræves det, at du er under uddannelse på overtagelsestidspunktet.
Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed. Dette er også gældende for kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser og elevstillinger. Det skal være personen, der søger boligen, der personligt opfylder kravene til dette kriterium.

Se om uddannelsen er SU-berettiget her.


3. Seniorer med ønske om en ældrevenlig bolig
For at opnå dette fortrin kræves, at du eller en i husstanden er fyldt 62 år. Det er desuden et krav, at du ved flytningen i ny bolig samtidig afgiver en bolig i København Kommune, der er større i kvadratmetre end den bolig, du søger i AAB.
Målgruppen er par og enlige, der er fyldt 62 år og som ønsker at flytte til en mindre bolig. Målet med fleksibel udlejning til denne gruppe er at give kommunens ældre borgere mulighed for at blive i byen, når deres boligbehov ændrer sig – f.eks. når børnene flytter hjemmefra.


4. Skilsmisseramte
For at opnå dette fortrin kræves, at du har ansøgt indenfor det seneste år efter skilsmisse/separation/samlivsophør. Det er desuden et krav, at du før bruddet har haft bopæl i Københavns Kommune. Målgruppen er personer i Københavns Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig, i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophør. 
Ved brudt parforhold gælder desuden at man skal have haft fælles bopæl i mindst 1 år (Samme folkeregisteradresse i mindst 1 år).

Luk

Frederiksberg

Se kriterier

Boligforeningen AAB i perioden 2016-2019 en aftale om fleksibel udlejning med Frederiksberg Kommune. 

 

Aftalen betyder, at du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved få bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 

 1. Personer i fast arbejde
 2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb.

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

 

 

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at du eller din samlever har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Tidsbegrænset ansættelse skal være på mindst tre måneder.

 

Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.

 


2. Under uddannelse eller i lærlingeforløb

For at opnå dette fortrin kræves det, at du eller din samlever er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/ elevkontrakt.

 

Se om uddannelsen er SU-berettiget her.

 

Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

Luk

Gladsaxe

Se kriterier

Fra 15. februar 2014 skal du opfylde et af følgende tre kriterier for at komme i betragtning til en bolig i AAB's afdeling 52 i Gladsaxe:

 1.     Du skal have fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 2.     Du skal være studerende
 3.     Du skal være over 55 år og bo i Gladsaxe kommune.

Sådan opfyldes betingelserne

1. Tilknytning til arbejdsmarkedet:


For enlige gælder et krav om fast arbejde på 37 timer om ugen.
 • For par gælder et krav om enten:  
 1.  fast arbejde på 37 timer om ugen for én person eller       
 2. fast arbejde på min. 25. timer gennemsligt pr. person.
 •  Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 4 måneder forud for, at du får anvist boligen. Nyuddannede ansøgere i beskæftigelse kan dog undtages denne regel.

Hvis du opfylder ovenstående fleksible regler, kan du skrive dig op til:

 • Ga - fast arbejde

2. Studerende:

 • Der gives fortrinsret til boliger i afdeling 52 for boligsøgende under uddannelse.
 • Studerende, som fraflytter forældres lejemål i Høje Gladsaxe, har fortrinsret frem for andre studerende.


Du anses som studerende, hvis du er ved at tage en uddannelse, har en elev- eller læreplads eller er lærling.

Hvis du opfylder ovenstående fleksible regler, kan du skrive dig op til:

 • Gb1 – Studerende der fraflytter forældre i Høje Gladsaxe
 • Gb2 – Studerende.

3.    Seniorer:

 • Personer, der er fyldt 55 år og fraflytter en bolig i Gladsaxe Kommune for at få en mere passende bolig, gives fortrinsret til ledige boliger i afdeling 52.

Hvis du opfylder ovenstående kriterie, kan du skrive dig op til:

 • Gc – Seniorer med bopæl i Gladsaxe Kommune.

Fortrinsret for interne

Hvis du allerede er beboer i afdeling 52, kan du søge om at flytte til en mindre eller tilsvarende bolig ved at skrive dig op til:
 • I – Intern i afdelingen, som ønsker at flytte til en mindre bolig i ejendommen.

Hvis du er beboer i afdelingen og søger en større bolig, skal du opfylde et af de ovennævnte fleksible kriterier.


Luk

Ballerup

Se kriterier

Boligforeningen AAB har sammen med Ballerup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Denne aftale gælder for afdelingerne 42, 45, 46, 47, 54, 101, 102, 106, 107, 108 og løber til udgangen af 2020.

Du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved have bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 2. Uddannelsessøgende (kriteriet gælder ikke i AAB afdeling 47 – Lundebjerggårdsvej)
 3. Seniorer som afgiver en større bolig i Ballerup Kommune (kriteriet gælder kun i AAB afdeling 47 – Lundebjerggårdsvej)

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
For at opnå dette fortrin kræves det, at mindst ét medlem af husstanden har fast, varigt arbejde mindst 30 timer om ugen.
Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.
Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved en midlertidig ansættelse med løntilskud.

2. Unge uddannelsessøgende
For at opnå dette fortrin kræves det, at du er under uddannelse på overtagelsestidspunktet.
Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed. Dette er også gældende for kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser og elevstillinger.
Se om uddannelsen er SU-berettiget her

Det skal være personen, der søger boligen, der personligt opfylder kravene til dette kriterium.

3. Seniorer med ønske om en ældrevenlig bolig
For at opnå dette fortrin kræves, at du eller en i husstanden er fyldt 60 år. Det er desuden et krav, at du ved flytningen i ny bolig samtidig afgiver en bolig i Ballerup Kommune, der er større i kvadratmetre end den bolig, du søger i AAB.
Målgruppen er par og enlige, der er fyldt 60 år og som ønsker at flytte til en mindre bolig. Målet med fleksibel udlejning til denne gruppe er at give kommunens ældre borgere mulighed for at blive i byen, når deres boligbehov ændrer sig – f.eks. når børnene flytter hjemmefra. 

Boligforeningen AAB har sammen med Ballerup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Denne aftale gælder kun afdeling 96 (Baltorpvej 37A-37D). For at kunne få en bolig i afdeling 96 skal et medlem af husstanden være fyldt 50 år. Ifølge aftalen kan man opnå fortrin på ventelisten ved at:

 • B1) være bolighavende i afdeling 96
 • B2) være bolighavende i en anden afdeling i Ballerup (afdeling 42, 45, 46, 47, 54, 101, 102, 106, 107 eller 108)
 • B3) have en bolig i én af Boligforeningen AAB’s øvrige afdelinger
 • B4) være opnoteret hos Boligforeningen AAB.

Kriterierne er prioriteret.

Som dokumentation for, at du er fyldt 50, skal du fremvise en kopi af dit pas eller din fødselsattest. Hvis det ikke er bolighaver, som er 50 år, skal vi have en bopælsattest på samlever.

Luk

Høje Taastrup

Se kriterier

Boligforeningen AAB har sammen med Høje-Taastrup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning i afdeling 51 – Pælestykkerne.

Ansøgere, der opfylder nedenstående kriterier går forud for anvisning til kommunen:

 • H1) Ansøger er en bolighavende pensionist på 65 år eller derovre, som ønsker at flytte ned i stueetagen.
 • I1) Ansøger er en bolighavende, som ønsker at flytte til en mindre bolig.

Luk

 Læs mere om fleksibel udlejning i BL’s pjece:

Nye muligheder i de almene boligområder

 

Hvordan bliver jeg skrevet op til fleksibel udlejning?

For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning, skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

 • du er fyldt 18 år
 • du er skrevet på ventelisten i AAB
 • du er aktivt boligsøgende - altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

 

Når du er logget ind i AAB's digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

Der er intet ekstra gebyr forbundet med at blive tilmeldt fleksibel udlejning.

Log på Boligbasen - vores digitale selvbetjening
Find din bolig her. Gå til A.A.B.'s boligsøgning