Nye udlejningsregler i

Høje Taastrup Kommune

Høje Taastrup kommune har indgået en udlejningsaftale med de almene boligorganisationer i kommunen. 


Aftalen betyder, at boligsøgende med fast arbejde eller lærlinge og studerende kan opnå en fortrinsret til en del af de ledige boliger i afdeling 51 i Høje Taastrup via det, vi kalder ”fleksible kriterier”. Boligsøgende, der flytter internt i Boligforeningen AAB, har stadig førsteret til de ledige boliger til ventelisten, og skal ikke dokumentere beskæftigelse eller uddannelse.

Aftalen udspringer af den ”ghetto-pakke” som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2018, og som blandt andet har til formål at forbedre de sociale forhold i et socialt belastet boligområde og dermed hindre deciderede parallelsamfund. Aftalen skal blandt andet være med til at sikre en god social og økonomisk udvikling i boligområderne i Høje Taastrup.

AAB har ingen boliger i udsatte boligområder eller såkaldte ghettoområder i Høje Taastrup.

AAB har lige fra starten været uenige i store dele af lovgivningen for udsatte boligområder, men har – som mange andre boligorganisationer - set os nødsaget til at indgå nye udlejningsaftaler for at forhindre, at boligafdelinger i AAB ender på listen over udsatte boligområder. Skulle det ske, kan det i yderste konsekvens nemlig betyde, at gode betalelige boliger skal rives ned. Det ønsker AAB ikke, og den nye udlejningsaftale er med til at sikre, at det ikke sker.

De nye udlejningsregler gælder til 2023.

Du kan læse mere om de fleksible kriterier på AAB.dk.