Corona laver om på dit afdelingsmøde
                    


Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal hvert år afholde ordinært afdlingsmøde, hvor du som beboer har direkte indflydelse på, hvordan udviklingen I din afdeling skal se ud I de kommende år.

I år har coronavirussen imidlertid ændret alt. Allerede i marts måned lukkede hele Danmark ned, og i slutningen af maj besluttede AAB´s organisationsbestyrelse, at alle ordinære afdelingsmøder skulle aflyses.

De seneste måneders genåbning har imidlertid betydet, at det nu igen er muligt at afholde afdelingsmøder, og derfor kan du forvente, at der inden for de nærmeste dage, uger eller måneder lander en indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i din postkasse. Hvis det altså er muligt for din afdeling at afholde mødet på forsvarlig sundhedsmæssig vis.

I år kan du stemme ved fuldmagt

Coronavirussen er imidlertid stadig en uvelkommen følgesvend i hverdagslivet, og det skal der naturligvis tages hensyn til, når afdelingsmødet skal finde sted. Af samme grund har myndighederne i år indført en række særregler for det almene område, og det betyder blandt andet, at du

  • i år kan stemme ved fuldmagt og dermed få indflydelse, selvom du ikke fysisk møder op til afdelingsmødet, hvis du er utryg ved at komme i offentlige forsamlinger
  • kan blive mødt med krav om forhåndstilmelding, hvis du ønsker at deltage fysisk på afdelingsmødet
  • kan risikere, at afdelingsmødet bliver aflyst med kort varsel, hvis det ikke er muligt for bestyrelsen at afholde det under forsvarlige vilkår.

Organisationsbestyrelsen i AAB har besluttet at begrænse brugen af fuldmagter til en pr. husstand. Det betyder, at personer, der møder fysisk frem til afdelingsmødet, kun kan medbringe én fuldmagt fra en anden husstand, som ikke deltager på mødet.

Der vil blive informeret nærmere om de nye tiltag, når du modtager indkaldelserne til dit afdelingsmøde.

Og husk, at du som sædvanlig har mulighed for at stille forslag til mødet. Ønsker du at gøre det, så brug den forslagsskabelon, som ligger på
AAB.dk. (I enkelte afdelinger er fristen for at stille forslag ved redaktionens slutning allerede overskredet). På samme side kan du læse mere om det årlige afdelingsmøde og hvorfor, du som beboer skal deltage.