Venteliste og opnotering

Som udgangspunkt kan alle få en almen bolig, men du skal være fyldt 15 år, før du kan blive opnoteret på boligforeningens venteliste, og du kan tidligst søge bolig tre måneder før, du fylder 18 år.

Din opnotering på ventelisten er personlig, og du kan ikke overdrage den til andre.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du tilmelder dig ventelisten ved at oprette dig som bruger i vores digitale selvbetjening Boligbasen. Det koster et gebyr at blive opnoteret på ventelisten, og du betaler for din opnotering enten med Dankort eller andet kreditkort.

Det koster et årligt gebyr at stå på ventelisten. Gebyret dækker vores omkostninger ved at ajourføre ventelisten og skal betales, uanset om du er aktivt søgende eller blot ønsker at optjene anciennitet.

Du kan tilmelde dit ajourføringsgebyr til Betalingsservice eller en anden automatisk betalingsaftale ved at kontakte vores Kundecenter. På den måde er du sikker på, at du altid betaler dit ajourføringsgebyr til tiden.

Hvis du ikke er tilmeldt en betalingsaftale, vil du modtaget dit indbetalingskort via mail. Har vi ikke din mail, vil du modtage indbetalingskortet med posten. Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og din anciennitet.

Hvad koster det?

Når du har lavet en profil på Boligbasen, kan du straks gå i gang med at skrive dig på venteliste til de boligafdelinger, du er interesseret i at flytte ind i.

Boligbasen
Læs mere

I Boligbasen kan du løbende ændre, hvilke boligafdelinger du ønsker bolig i. Her kan du også sikre dig, at vi har de rigtige personlige oplysninger om dig – en vigtig forudsætning for, at vi kan kontakte dig, hvis vi har et boligtilbud til dig.

Det er også i Boligbasen, at du besvarer boligtilbud.

Du er velkommen til at ringe til vores kundecenter og få hjælp med at skrive dig op. Husk dog, at det altid er dit eget ansvar at tjekke Boligbasen og sikre, at du er skrevet korrekt op.

Gå direkte til opskrivning i Boligbasen

Ansøgernummer
Læs mere

Når du melder dig ind i Boligforeningen AAB, får du tildelt et personligt ansøgernummer. Det er vigtigt, at du kender dit ansøgernummer og oplyser det, når du henvender dig til AAB’s administration, så vi kan finde dig i vores system.

Du finder dit ansøgernummer ved at logge ind i Boligbasen.

Sådan søger du aktivt en bolig
Læs mere

Så snart du er oprettet som bruger på Boligbasen, kan du gå i gang med at søge en bolig. Det betyder, at du kan blive skrevet op til en bolig i de afdelinger, hvor du er interesseret i at bo.

Hvis du aktivt vil søge en bolig i en bestemt afdeling AAB, skal du huske at skrive dig op til den pågældende afdeling. Hvis du ikke gør det, modtager du ikke boligtilbud. Det gælder både, hvis du bor i foreningen, og hvis du gerne vil søge en bolig og endnu ikke bor i foreningen.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du er skrevet op til de rigtige afdelinger og de rigtige boliger. Du kan se, hvilke boliger, du er skrevet op til på Boligbasen.

Særlige kriterier og fortrinsret
Læs mere

I visse kommuner er der mulighed for, at du kan komme i betragtning til et lejemål hurtigere, hvis du opfylder bestemte kriterier. Det kaldes ”fleksibel udlejning”.

Hvis du opfylder én eller flere af betingelserne, er det altid en fordel at opnotere sig til fleksibel udlejning, da vi lejer en stor del af vores boliger ud efter disse aftaler. Hvis du ønsker at være opnoteret på den fleksible venteliste, koster det ikke ekstra.

Læs mere om de fleksible udlejningskriterier.

Allerede beboer i AAB?
Læs mere

Hvis du allerede er beboer i AAB og har boet i din nuværende bolig i mere end to år, får du fortrinsret, når du aktivt søger bolig, i forhold til de medlemmer på ventelisten, der ikke bor i en AAB-bolig. Det kaldes også at være intern boligsøgende.

Vi gør opmærksom på, at din interne status bliver nulstillet, når du flytter internt i AAB. Dvs. at du minimum skal bo to år i din nye bolig, før du igen kan søge som intern boligsøgende. Du beholder dog fortsat din anciennitet.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at du betaler det årlige ajourføringsgebyr rettidigt.

Læs mere om, hvilke fordele det giver dig at søge som internt bolighavende.

Intern flytning grundet samlivsophør eller skilsmisse
Læs mere

Er du beboer i en AAB-bolig, og må du flytte fra din bolig på grund af skilsmisse, separation eller brudt parforhold, kan du opnå fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år. Er der tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst et år.

For at kunne benytte sig af fortrinsretten, skal parterne, ved skilsmissen, separationen eller brudt parforhold, have et fælles hjemmeboende barn under 18 år (dette gælder også adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst to år). Det er derudover et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

I Boligbasen kan du selv angive, at du er skilsmisseramt.

Parterne kan indbyrdes aftale, hvem der skal videreføre det nuværende lejemål, og hvem der skal søge et andet. Hvis den af parterne, som står på lejekontrakten, ønsker at overdrage lejemålet til den anden part, skal denne søge om dette hos AAB’s administration inden vedkommende skriver sig op til intern flytning grundet skilsmisse.

Hvis den af parterne, der flytter ud af lejemålet, ikke allerede er skrevet på venteliste hos AAB, skal denne skrives op for at kunne flytte til en ny bolig i AAB. I den forbindelse skal vedkommende selv oplyse, at der er tale om flytning grundet skilsmisse.

Med det såkaldte interne skilsmissekriterium opnår man fortrinsret på den måde, at man som fraflytter vil have status som intern boligsøgende, selvom der ikke bliver afgivet en bolig. Skilsmissekriteriet kan benyttes i op til ét år og kun i AAB’s afdelinger i kommunen. AAB’s boliger vil til hver en tid blive tildelt efter tildelingshierarkiet (se her).

Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

Mistet medlemskab
Læs mere

Har du mistet dit medlemskab som følge af manglende eller for sen indbetaling af det årlige ajourføringsgebyr, har du mulighed for at indmelde dig på ny og optjene ny anciennitet.

Du melder dig ind via Boligbasen.

Vores ventelisteregler ændrede sig 30. juni 2010. Er du indmeldt før denne dato, og er du i den uheldige situation at have mistet din anciennitet, har du mulighed for at få udbetalt din foreningsandel. Du skal blot sende en erklæring om, at du ønsker foreningsandelen retur. På erklæringen bedes du oplyse dit fulde navn, medlemsnummer, dato og dine kontooplysninger, så vi kan overføre beløbet til din konto.

Udmeldelse
Læs mere

Hvis du ikke længere ønsker at få tildelt en bolig i Boligforeningen AAB, kan du udmelde dig fra ventelisten. Dette gør du ved at undlade at betale det årlige ajourføringsgebyr, eller ved at fremsende en underskrevet erklæring om, at du ønsker at blive udmeldt til aab@aab.dk.