Minihelhedsplan for renovering af AAB afd. 11 – Frederiksberg

På Frederiksberg i AAB afdeling 11 skal der opføres 50 nye almene familieboliger.

De nye boliger etableres som nye tagboliger på en og to etager i uudnyttet tagrum beliggende på Peter Bangsvej, Dalgas Boulevard og P. G. Ramms Allé.

I forbindelse med etablering af de 50 nye familieboliger bliver den eksisterende ejendom også forbedret og renoveret. Der etableres elevatorer, med stop på samtlige etager, så der er niveaufri adgang.

Fællesfaciliteter forbedres og istandsættes, varmecentral udvides og energioptimeres, hovedtrapper brandsikres, der etableres en ny port fra gården ud mod Peter Bangsvej og gårdrummet forskønnes, således der er plads til nye beboere, deres cykler og nye bevægelsesmønstre i gården, med gård og elevator.

Projekterings pågår, vi forventer skema B i efteråret 2022 samt byggestart umiddelbart herefter. Projektet forventes færdiggjort medio 2025.

Link til lokalplan

Beboerinformation