Kan du få hjælp fra C. V. Bramsnæs’ Legatet?

Som beboer i Boligforeningen AAB kan du måske få hjælp til huslejen fra C. V. Bramsnæs’ Legat, hvis du er i fare for at blive udsat af din bolig.

Betingelserne for at kunne søge om støtte fra C. V. Bramsnæs’ Legat er, at du ikke selv har mulighed for at skaffe penge til din husleje og er i akut fare for at blive udsat af din bolig.

Det er også en betingelse, at du ikke selv er skyld i dine økonomiske problemer. Det kan for eksempel være sygdom, død, ulykke, ledighed, skilsmisse, samlivsophør eller andre personlige kriser, der har medført at dine indtægter er blevet mindre eller ikke længere slår til, og at du derfor er i fare for at miste din bolig.

Du bør kun søge om det beløb, som kan løse dine aktuelle økonomiske problemer, og hvis du én gang har fået tildelt C. V. Bramsnæs’ Legat, kan du ikke forvente at få det tildelt igen.

Kontanthjælp

Legatet kan desværre ikke kan gives til modtagere af kontanthjælp. Det skyldes, at et tildelt beløb vil blive modregnet 100 % i kontanthjælpsydelsen, så det vil ikke være til nogen gavn for modtageren.

Skat

Legatet er skattepligtigt, og AAB vil automatisk indberette det beløb til SKAT, som du bliver tildelt.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til legatet, eller har du brug for hjælp til at ansøge, kan du kontakte BeboerØkonomi på telefon 3376 0442 eller mail beboerokonomi@aab.dk.

Du kan søge om et beløb fra C. V. Bramsnæs’ Legat her.

Baggrundsinfo om C. V. Bramsnæs’ Legat
Læs mere

C. V. Bramsnæs Legatet er oprettet i forbindelse med Boligforeningen AAB’s 25-års jubilæum i 1937. Der blev indskudt 10.000 kr. og nedfældet i en

fundats, at legatets midler skulle ”anvendes som tilskud til betaling af boligafgift for andelshavere i afdelinger af Arbejdernes Andels-Boligforening, der på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskelighed ved at udrede den sædvanlige boligafgift”.

Legatet er opkaldt efter AAB’s daværende formand Carl Valdemar Bramsnæs, der også var finansminister i 1924-26 og 1929-33 samt nationalbankdirektør i perioden 1933-49. Carl Valdemar Bramsnæs var formand for AAB i perioden 1928-38.

I 2019 blev det besluttet at afvikle C. V. Bramsnæs’ Legat, der efter 85 år ikke længere havde den tiltænkte nytte. Det betyder, at der i denne tid, hvor mange kæmper med at få økonomien til at hænge sammen som følge af høje priser, kan uddeles flere og større legatportioner end hidtil. Det forventes, at legatet ved sin afvikling vil komme mange beboere til gode.