Kan du få hjælp fra C. V. Bramsnæs’ Legat?

Som beboer i Boligforeningen AAB kan du få tilskud til huslejen fra C. V. Bramsnæs’ Legat, hvis du har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og i øvrigt opfylder nogle betingelser. Du kan læse om betingelserne her.

Hvis du har problemer med at betale dine regninger som for eksempel husleje, varme, el, forsikringer og lignende, bør du overveje at ansøge om et beløb fra C. V. Bramsnæs’ Legat. Legatet kan bruges som tilskud til din husleje eller din varme- eller elregning fra AAB, så du får lidt luft i økonomien til at betale dine andre nødvendige udgifter.

Det er en betingelse for at få tildelt penge fra C. V. Bramsnæs’ Legat, at du ikke selv er skyld i dine økonomiske problemer. Det kan for eksempel være sygdom, død, ulykke, ledighed, skilsmisse, samlivsophør eller andre personlige kriser, der har medført at dine indtægter er blevet mindre eller ikke længere slår til, måske fordi priserne samtidig stiger.

Hvis dine økonomiske problemer skyldes sådanne eller lignende omstændigheder, vil du sandsynligvis få tildelt et legat, hvis du søger om det. Du bør søge om et beløb, som kan løse dine aktuelle problemer i denne måned, og hvis du fortsat har behov for hjælp, kan du søge igen en gang om måneden.

Kontanthjælp

Legatet kan desværre ikke kan gives til modtagere af kontanthjælp. Det skyldes, at et tildelt beløb vil blive modregnet 100 % i kontanthjælpsydelsen, så det vil ikke være til nogen gavn for modtageren.

Skat

Legatet er skattepligtigt, og AAB vil automatisk indberette det beløb til SKAT, som du bliver tildelt.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål vedrørende legatet eller har bug for hjælp til at ansøge, kan du henvende dig til AAB’s afdeling for beboerøkonomi på telefon 3376 0442 eller mail beboerokonomi@aab.dk.

Du kan søge om et beløb fra C. V. Bramsnæs’ Legat her

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Økonomi/v Beboerøkonomi, beboerokonomi@aab.dk.

Baggrundsinfo om C. V. Bramsnæs’ Legat
Læs mere

C. V. Bramsnæs Legatet er oprettet i forbindelse med Boligforeningen AAB’s 25-års jubilæum i 1937. Der blev indskudt 10.000 kr. og nedfældet i en fundats, at legatets midler skulle ”anvendes som tilskud til betaling af boligafgift for andelshavere i afdelinger af Arbejdernes Andels-Boligforening, som på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskelighed ved at udrede den sædvanlige boligafgift”.

Legatet er opkaldt efter AAB’s daværende formand Carl Valdemar Bramsnæs, der også var finansminister i 1924-26 og 1929-33 samt nationalbankdirektør i perioden 1933-49. Carl Valdemar Bramsnæs var formand for AAB i perioden 1928-38.

Carl Valdemar Bramsnæs (fra Folketingets Bibliotek og Arkiv)

I 2019 blev det besluttet at afvikle C. V. Bramsnæs’ Legat, der efter 85 år ikke længere havde den tiltænkte nytte. Det betyder, at der i denne tid, hvor mange kæmper med at få økonomien til at hænge sammen som følge af høje priser, kan uddeles flere og større legatportioner end hidtil. Det forventes, at legatet ved sin afvikling vil komme mange beboere til gode.