Overdragelse

Kun i ganske særlige situationer er det muligt at overdrage sin bolig. Det kan f.eks. ske ved dødsfald, samlivsophør eller skilsmisse. Man kan ikke arve sine forældres plads på ventelisten.

Herunder kan du læse om de tilfælde, hvor en overdragelse er mulig.

Dødsfald

Ved dødsfald kan vi overføre boligen til den efterladte ægtefælle. Den afdødes lejekontrakt, kopi af vielsesattest og skifteretsattest skal indsendes til AAB’ administration.

Når en ægtefælle flytter på plejehjem

Vi kan desuden overføre boligen, når en ægtefælle får tildelt permanent plejehjemsplads. Lejekontrakt og dokumentation for flytningen skal indsendes til AAB's administration.

Skilsmisse eller separation

Ved skilsmisse eller separation afgør Statsforvaltningen, hvem der skal beholde boligen. Hvis den part, som får tildelt boligen, ikke står på lejekontrakten, skal det nye navn tilføjes.

Lejekontrakt og skilsmisse- eller separationspapirer skal derfor indsendes til AAB’s administration.

Samboende

Par, der efter mindst to år med fælles husstand flytter fra hinanden, kan aftale, hvem af parterne, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet.

I dette tilfælde skal en skriftlig anmodning om overdragelse indsendes til AAB’s administration sammen med lejekontrakt og begge parters folkeregisterattester.

Hvad koster det at overdrage sin bolig?

Det koster ikke noget at overdrage sin bolig.