Fremleje

Hvis du er interesseret i at fremleje din bolig, har du flere muligheder. Du kan enten vælge at fremleje hele din bolig, eller du kan fremleje ét eller flere rum – dette kaldes ”delvis fremleje”.

Reglerne for fremleje er enkle, men du skal være opmærksom på, at reglerne varierer alt efter, om du fremlejer hele din bolig eller kun dele af den.

Hvad gør du, hvis du vil fremleje?

Uanset om du vil fremleje hele din bolig eller blot ét eller flere rum, skal du kontakte AAB’s kundeservice. Du skal altid søge om tilladelse senest 14 dage før fremlejeaftalen træder i kraft.

Kontakt AAB's kundeservice

Fremleje af hele boligen

Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være fordi, du bliver forflyttet eller udstationeret jobmæssigt.

Der gælder særlige betingelser for fremleje af hele boligen i AAB’s afdeling 49, Stærevej, og afdeling 55, Vejleåparken. Du kan kontakte vores Kundecenter for nærmere information.

Har du brug for yderligere information om fremleje af hele boligen, skal du kontakte AAB's kundeservice.

Fremleje af dele af din bolig

Du har ret til at fremleje din bolig delvist. Der er dog visse begrænsninger. Du må fremleje højest halvdelen af boligens beboelsesrum.

Samtidig gælder det for både hel og delvis fremleje af din bolig, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum.

Det gælder desuden, at den husleje, du opkræver for fremlejen, ikke må være højere, end det du selv betaler for boligen.

Du skal have godkendt delvis fremleje af din bolig, hvis der skal flytte nogen ind hos dig, som ikke er en del af din husstand. Du kan finde en vejledning til godkendelsesproceduren her.

Der gælder særlige betingelser for fremleje af dele af boligen i AAB’s afdeling 49, Stærevej, og afdeling 55, Vejleåparken. Du kan kontakte vores Kundecenter for nærmere information.

Feriefremleje

Det er ikke tilladt at udleje hele sin bolig i forbindelse med for eksempel sommerferie.

For at kunne udleje sin bolig skal der være tale om udlandsophold af minimum 4 ugers varighed. Lejer man sin bolig ud i forbindelse med et udlandsophold, må man under ingen omstændigheder tage højere leje end den reelle husleje.

Det er heller ikke tilladt at bytte sin bolig i forbindelse med ferie. Det sidestilles med fremleje uafhængigt af, at der ikke betales for bytningen.

Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et bureau (airbnb eksempelvis) fastslår domspraksis, at dette har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilladt.

Værd at vide om fremleje

I BL’s (Danmarks Almene Boliger) folder, kan du læse mere om love og regler for fremleje:

Boligbytte og fremleje