Sæt kryds ved en aktiv boligpolitik

Lige så vigtigt dansk boligpolitik er, lige så lidt har den fyldt i dansk politik de seneste år.
Derfor hilser Boligforeningen AAB det velkommen, at flere partier og kandidater til folketingsvalget nu aktivt og positivt går ind i debatten om især de almene boliger.

Allerede i dag er det i storbyerne svært at få en bolig, med husleje der er til at betale.

Udviklingen på især det københavnske boligmarked risikerer at efterlade endnu flere mennesker uden muligheder for en ordentlig bolig, der er til at betale. Også derfor er der brug for flere almene boliger, og det er efter AAB’s opfattelse en politisk opgave at sikre. Selvfølgelig i samarbejde med os i de almene boligorganisationer og private aktører.

Senest har Socialdemokratiet spillet ud med et forslag, der netop skal gøre det billigere og nemmere for de almene boligorganisationer at bygge flere boliger, gøre det billigere at bo alment samt imødekomme det fortsat store behov for renovering af almene boliger. De mål og tiltag støtter Boligforeningen AAB fuldt ud, og vi håber, de bliver realiseret til gavn for bl.a. de nuværende og kommende beboere i AAB.

Der er dog fortsat sten i skoen på det boligpolitiske område. Det gælder f.eks. den såkaldte ’ghetto-pakke’ fra 2018, der på afgørende områder rammer udenfor skiven.

Konkret opfordrer AAB derfor alle partier bag aftalen til at genoverveje kriterierne for at et alment boligområde udpeges som en såkaldt ’ghetto’. Konkret handler det om kriterierne om gennemsnitsindkomst og uddannelsesniveau. Det, som bør betyde noget er, om arbejdsduelige beboere i afdelingen bidrager til vores fælles velfærd og tryghed, uanset om deres indkomst ligger under regionsgennemsnittet.

Brug din stemme!

AAB opfordrer alle beboere i AAB’s afdelinger til at stemme på partier eller kandidater, der står for en aktiv boligpolitik, hvor målet er et blandet boligmarked, hvor der i højere grad end hidtil bygges flere smukke, sunde og miljørigtige almene boliger, der er til at betale.

Vi skal bygge op – ikke rive ned. Vi skal tale op – ikke tale ned.