Nye regler gør boligkøen kortere for ansøgere, der ikke bor i AAB

Ventetiden til en bolig kan ofte virke lang og uoverskuelig – især for de, der står uden for det almene boligmarked. Men nye regler på området kan forkorte ventetiderne for ansøgere, der ikke i forvejen har en bolig i en almen boligorganisation.

Fra den 1. juli 2019 vil hver anden ledige bolig blive tilbudt ansøgere på den eksterne venteliste, mens den anden halvdel vil blive tilbudt beboere på den interne venteliste, dvs. de som allerede bor i AAB. Der er dog enkelte undtagelser fra de nye regler. De ændrede regler gælder nemlig kun for de boliger, som ikke er omfattet af den kommunale anvisningsret eller fleksibel udlejning.

Hvad betyder det for dig?
Står du på den interne venteliste eller den eksterne venteliste, vil de nye regler påvirke, hvornår du får tilbudt en bolig.  Din anciennitet ændrer sig ikke, men da det fremover er hver anden bolig, der går til henholdsvis den interne og den eksterne venteliste, vil det betyde, at der bliver tilbudt færre boliger til den interne venteliste og flere boliger til den eksterne venteliste. Reglerne for gebyrbetaling og sletning på den interne venteliste er uændrede.

På Boligbasen.aab.dk kan du se, om du står på interne eller eksterne venteliste.

Bliver reglerne for kommunale anvisninger ændret?
Nej. Boligforeningen AAB er stadig forpligtet til at anvise det antal boliger, som vi plejer til kommunerne.

Hvad med fleksibel udlejning?
De nye regler har ingen indflydelse på aftaler om fleksibel udlejning. Du kan læse mere om fleksibel udlejning her.

Gælder reglerne om boliggarantibevis stadig?
Ja, boligsøgende med boliggarantibevis vil fortsat have førsteret til en ledig bolig. Læs mere om boliggarantibeviset her.

Ændringen sker som følge af en aftale den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i marts 2019. De nye regler skal efter hensigten give ansøgere på den eksterne venteliste bedre mulighed for at få en bolig. Hidtil har det været sådan, at ledige almene boliger først er blevet tilbudt en beboer på den interne venteliste, inden den eventuelt er blevet tilbudt en ansøger på den eksterne venteliste. Men med de nye regler vil den interne venteliste altså kun få adgang til hver anden ledige bolig.

Der er enkelte undtagelser fra de nye regler. Reglerne gælder f.eks. ikke for boliger i København, Frederiksberg, Gladsaxe og Ishøj kommuner, hvor AAB har mange lejemål. Du kan se listen over berørte kommuner her (link).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AAB på aab@aab.dk.