Nu lancerer AAB BeboerWeb

Boligforeningen AAB præsenterer i løbet af de kommende uger en ny digital service til alle foreningens beboere. BeboerWeb hedder det nye servicetilbud, og det giver dig digital adgang til oplysninger om dit lejemål, din husleje, dit forbrugsregnskab på varme og/eller vand og meget mere.

Hvad er BeboerWeb?

BeboerWeb er et ”vindue”, hvor du som beboer får mulighed for at se en lang række af dine egne oplysninger fra AAB´s medlems-system.

På BeboerWeb vil du blandt andet kunne se dine huslejeoplysninger – både fremtidige og bagudrettede. Kommer du i restance, kan du se din restance og får samtidig mulighed for at betale online med det samme.

Desuden vil du kunne se og opdatere de kontaktoplysninger, vi har på dig. Samt se relevante dokumenter som dit forbrugsregnskab, (varme og/eller vand), afdelingens regnskaber og budgetter. På sigt vil du også kunne finde afdelingens regler – dvs. husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetsregler for afdelingen.

Månedlig oversigt over dit forbrug

Fra den 1. januar 2022 vil alle beboere med fjernaflæste varme- og vandmålere i BeboerWeb modtage en månedlig forbrugsinformation, der viser udviklingen i deres forbrug. Disse forbrugsinformationer er et supplement til den årlige forbrugsopgørelse.

Sådan får du adgang til BeboerWeb

Du får adgang til BeboerWeb via Boligbasen på AAB.dk, og du får personlig besked, når det er muligt at logge på med dit NemID. Har du allerede oprettet en adgangskode og et brugernavn til Boligbasen, så vil du blive bedt om at tilknytte NemID, som vil give adgang til både BeboerWeb og Boligbasen.

Som beboer i AAB vil du i løbet af november eller december måned, i takt med at vi er klar med systemet, modtage nærmere information om, hvordan du får adgang til BeboerWeb.