Når fædre står sammen

Det øger tryghed og trivsel, når fædre danner netværk og engagerer sig i deres boligområde. Ved at blive gode rollemodeller og lokalkendte ansigter, kan fædrene f.eks. nemmere tage kontakt med og nå ind til unge, der opfører sig uhensigtsmæssigt, og lede dem på rette vej.

Dannelsen af et fædrenetværk

I Københavns Nordvestkvarter var et stigende antal fædre begyndt at engagere sig i to lokale fædrenetværk, da corona første gang satte en stopper for, at man fysisk kunne mødes i nye fællesskaber. Fædrenetværket er startet som en boligsocial indsats, hvor fædrene bl.a. gennemgik en række temaaftner sammen. Her blev de bl.a. klogere på ungdoms- og foreningsliv i Danmark, skole-hjem-samarbejde, og konflikthåndtering. Og de arrangerede en række aktiviteter for deres boligområde, såsom fastelavn, sommerfest og idrætsdage. Alt sammen tiltag, som corona spændte ben for.

Men i stedet for, at corona kom til at sætte en stopper for det sociale engagement, benyttede en gruppe fædre fra bl.a. AAB afdeling 33 og AAB afdeling 49 (begge i Nordvest), coronasituationen til at gøre en positiv forskel i deres boligområde. De arrangerede f.eks. altanbanko, handlede ind for isolerede beboere eller mødtes med andre familier til udendørsaktiviteter. Otte fædre uddannede sig online til corona-ambassadører, så de kunne vejlede deres naboer med information om vacciner, test og regler for isolation.

Netværket bestod coronatesten. Og for mange af de fædre, der i dag er en del af fædrenetværket, og som i første omgang mødtes om fælles sociale interesser som fodboldkampe og fisketure har fædrenetværkene udviklet sig til nogle stærke fællesskaber. Som en af fædrene fortæller:

”Fællesskabet betyder alt i forhold til, at man føler sig hjemme i lokalområdet. Det er det vigtigste jeg har fået med fra fædregruppen; et bindende venskab til mange af fædrene, som jeg støder ind i, også uden for vores sammenkomster og arrangementer. Når jeg afleverer eller henter mine børn, når jeg står i køen i Netto eller er på legepladsen med ungerne … Der er nogen at tale med i forhold til ens interesser og problemer.”

Øget tryghed i boligområderne

Fædrenes netværk er blevet en nøgle til at øge trygheden i deres boligområder. Gennem de sociale aktiviteter, som fædrene arrangerer, lærer de en del af boligområdets børn, unge og andre forældre at kende. Det betyder, at det er lettere for dem at blande sig, hvis de oplever, at nogle unge f.eks. opfører sig uhensigtsmæssigt. Det er ikke bare temaaftnerne, der har gjort fædrene klogere på københavnernes ungdomsliv i 2022. Fællesskabet fædrene imellem er også en stærk platform til at få viden om, hvad der rør sig i boligområdet.

Erfaringerne fra fædrenetværket har vist at fællesskab mellem forældre og naboer kan være et afgørende værktøj til at bekæmpe utrygheden i en boligafdeling. Fællesskabet giver nemlig muligheden for at stå sammen om problemerne, samtidigt med at kendskab og forståelse for afdelingens forskellige unge er en stor styrke, når voksne forsøger at lede dem på rette vej.