Mælkekartonen kan ryge i beholderen med plastaffald

Rundt omkring i de københavnske hjem bliver der affaldssorteret i stor stil, så en stadig større del af husholdningsaffaldet kan blive genanvendt.

I lang tid har mælke- og juicekartoner skullet afleveres i beholderen til restaffald, men den 1. juli 2021 fik langt størstedelen af borgerne i Københavns Kommune mulighed for at smide mad- og drikkekartoner i beholderen med plastaffald, så også disse kartoner kan blive genanvendt i stedet for at ryge til forbrænding.

Du kan læse mere om den nye ordning i Københavns Kommune via dette link.

På sigt skal alle landets kommuner øge affaldssorteringen hos private husholdningerne, men ikke alle har endnu indført de samme muligheder for at sortere mad- og drikkekartoner, så hvis du ikke er bosat i Københavns Kommune, skal du tjekke de lokale regler på din egen kommunes hjemmeside.